Oppstart friluftsskoler

Oppstart friluftsskoler

Det gjennomføres friluftsskoler for barn i sommerferien. I mange kommuner skjer det i uke 26. Se perletur.no for komplett oversikt med påmelding. NB! Som følge av koronakrisen kan det bli endringer i årets plan.