Oppstart Perletur

Oppstart Perletur

I år skal Perletur gjennomføres for 5. gang. For å bidra til mer aktivitet i disse turgåing kan oppstart for Perletur bli tidligere i år. Tiltak for unngå smitte kan også bli aktuelt denne gang. Følg med på perletur.no