Ordførertur-dagen

Ordførertur-dagen

Mange ordførere har valgt den nasjonale "Friluftslivets uke" som dato for sin ordførertur, men noen vil komme til å invitere sine innbyggere med på tur andre datoer. Komplett turprogram kommer senere.