Strandryddeuka i Finnmark og i resten av landet

Strandryddeuka i Finnmark og i resten av landet

Strandryddeuka gjennomføres i hele landet fra 11. til 19. september. Les mer her:

https://holdnorgerent.no/stran...