Finnmark Friluftsråd og kommunene: Etablering av Aktiv på dagtid i kommunene

Finnmark Friluftsråd og kommunene: Etablering av Aktiv på dagtid i kommunene

Teams-møte kl. 14:00