Vill Ungdom - Hammerfest

Vill Ungdom - Hammerfest

Gjennomføres fra 10.-12. sept. med Akkarfjord, Sørøya som base