Styreleder Anton Dahl (t.h.) sammen med daglig leder Hugo Tingvoll. 

Styret

På årsmøte den 29.11.16 ble det valgt et styre som består av:


Leder Anton Dahl, Kautokeino kommune
Nestleder Lena Norum Bergeng, Sør-Varanger kommune
John Nystad, Karasjok kommune
Turid Lien, Hammerfest kommune
Frank Martin Ingilæ, Tana kommune

Varamedlem: Renee Andersen, Måsøy kommune

Styret fungerer som interimsstyre fram til første ordinære årsmøte våren 2017 i samsvar med vedtektene. Referat fra valgmøtet følger vedlagt. 
 
download   Årsmøte 29.11.16
  
download   Styremøte - 19.12.16
  
download   Styremøte - 27.01.17