Påmeldinger

Et unikt tilbud til ungdom i Alta med ekstra behov.

Friluftsliv, mestring, jubel og venner! Frister det? Bli med i friluftsgruppa du også. Gode og trygge opplevelser i friluft med mange flotte naturopplevelser sammen med andre ungdommer. Dette samtidig som vi tøyer grenser og opplever mestring. Aktuelle aktiviteter: Hundeslede, isfiske, havfiske, fuglekasse, måseggplukking, ørret- og laksefiske, mat i naturen, turer og mye mer! Ingen deltakeravgift. Kanskje noen spleising på utgifter til mat, transport etc. Tidspunkt: Friluftsgruppa møtes 1-2 ettermiddager (1-3 timer), samt heldagsopplegg - tur (ca 6 timer) hver måned. Hovedleder: Guro Krempig, 904 15 255 Oppstart 28. februar