Warning: sql error: SELECT 'true' AS `automatisk_vis_f�rste_underside` FROM table_fields, table_rows WHERE table_fields.name='automatisk_vis_f�rste_underside' AND table_rows.content='200951' AND table_rows.field_id=table_fields.id AND table_fields.type = 'properties' ' line 284 in /var/www/www.perletur.no/site/pages/db/page.inc via http://friluftsraad.perletur.no/index.php?page_id=200951 in /var/www/www.perletur.no/site/pages/db/db_table.inc on line 26
Administrasjonsgruppa
Administrasionsgruppa Finnmark Friluftsråd

Administrasjonsgruppa

Administrasjonsgruppa består av en administrativ ansatt fra hver av medlemskommunene. Det gjennomføres regelmessige møter, fortrinnsvis som telefonmøter. 


Vedlagt følger kartet som viser det administrative landskapet for Finnmark Friluftsråd. Her følger en oversikt som viser hvem som er kontaktperson fra de enkelte medlemskommunene:

Alta kommune
Gjermund Abrahamsen Wik
Mobil: 916 03 856

Berlevåg kommune
Kontaktperson mangler
Mobil: 
Epost

Båtsfjord kommune
Ståle Olsen
Telefon: 78 98 34 00
Epost frivillig@batsfjord.kommune.no

Hammerfest kommune
Torild Ebeltoft
Mobil: 950 64 317

Gamvik kommune
Vidar Karlstad
Mobil: 901 47 509

Kautokeino kommune
Marit Inger Bongo Eira
Telefon: 78 48 72 07 - 934 68 009

Karasjok kommune
Ann Kristin Holmestrand
Mobil: 920 70 508

Kvalsund kommune
Aina Holmgren 
Mobil: 902 75 243

Lebesby kommune
Andreas Hoffmann
Mobil: 97 99 09 85

Loppa kommune
Cathrine Jensen
Mobil: 903 68 442 

Måsøy kommune
Sajjad Thathaal
Mobil: 986 00 07

Nesseby kommune
Ole Petter Skoglund
Mobil: 404 40 543

Porsanger kommune
Victor Gamst
Mobil: 908 55 352

Sør-Varanger kommune
Kjerstin Møllebakken
Mobil: 951 54 670

Tana kommune
Magnhild Stock
Mobil: 464 00 274

Vardø kommune
Alexander Terentieff
Mobil: 

Vadsø kommune
Runar Unhjem
Mobil: 948 64 730


 
    
download   Administrasionsgruppa Finnmark Friluftsråd