Vedtekter

Vedlagt følger vedtektene for Finnmark Friluftsråd

Disse ble vedtatt på stiftingsmøtet den 3. februar 2016