Om Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. Dette er tredje året med Perletur.  Alle 19 kommuner i Finnmark er med i friluftsrådet, og 18 kommuner har perletur . Les her alt du trenger å vite for å komme i gang. 


Logo Perletur

Finn koden: Her er logoen og skiltet som forteller at du er på vei til en Perletur. Slik skilt blir satt opp der turene starter. 

Her er praktisk informasjon om Perletur 2018

1. Litt om turene

Mange turer i mange kommuner inngår i Perletur 2018.  Turene er gradert i samsvar med den nasjonale Merkehåndboken (merkehandboken.no) der grønne turer er de letteste. Dernest følger blå og rød. Det er lagt opp til å finne varierte turer. Med det menes både variasjon i geografi med turer spredt rundt om i våre medlemskommuner. Med variasjon menes også vanskelighetsgrad. Det er lagt opp til å ha med turene passer for alle. Derfor er noen enkle, mens andre er mer krevende.

Vi er nå i ferd med å gjøre ferdig årets kartbrosjyre for Perletur. Denne vil i midten/slutten juni bli sendt husstandene i deltakerkommunene. Den vil også bli lagt ut her. 

2. Alle turer har sin kode
På hvert turmål finnes et laminert ark med en kode. Koden består av to bokstaver og to tall - f.eks AB12. 

Fant du ikke koden? Du kan sende sms til 975 20 450, epost til post@perletur.no eller via Facebook dersom du ikke fant koden. Vi vil sørge for å sende koden så raskt som mulig. Legg gjerne ved et bilde fra turen. 

Perletur varer til 31. oktober. Det er også siste frist for å registere koder. 

3. Registrer deg som bruker og legg inn kodene
Få nettsiden til Finnmar Friluftsråd - www.perletur.no er det mulig å registrere seg som bruker. Her legger du også inn koden som du finner på turmålet. På nettsiden finnes også topplister og statistikk med nyttig og interessant informasjon om Perletur. 

Det er gratis å være med i Perletur. 

4. Registrering av familiemedlemmer
Når flere i familien er med på Perletur anbefales det at familiemedlemmer registreres under din bruker. Dermed blir det enklere å legge inn turene etter hvert som de er gjennomført. Velg MIN PROFIL. Velg LEGG TIL FAMILIEMEDLEMMER.

5. Turbeskrivelser
Det arbeides med å få på plass gode turbeskrivelser for alle turer i Perletur. Turbeskrivelser og informasjon om turene finnes på vår nettside under hvert enkelt kommune. 

6. Skilting
For at det skal være enkelt å finne fram vil turene bli skiltet med oransje Perletur-skilt. Disse vil bli plassert der turen starter. Etter hvert vil det også komme skilt/pekere. Disse settes opp underveis i turen ved stikryss. 

Selv om turene skiltes anbefales det at kart og kompass, og eventuelt GPS, brukes i størst mulig grad. Dette gjør turene både til en sikrere og en mer innholdsrik opplevelse. 

7. Premiering
Ved sesongslutt vil det bli produsert et flott premiekrus. Dette vil ha 2018-design og vil bli produsert av Porsgrund Porselænfabrik. Kravet for å gjøre seg fortjent til premiekruset er at minst 7 av turmålene besøkes. Personer med særskilte behov kan gjøre seg fortjent til kruset med mindre enn 7 turer. Send epost til post@perletur.no. I løpet av sommeren vil det lagt ut skjema på vår nettside for bestiling av premiekrus. Prisen for premiekruset er kr 140,- for voksne og kr 80,- for barn under 18 år. 

8. Gaveartikler
Det arbeides med å få produsert egne gaveartikler med Perletur-design. Dette kan være t-skjorte, buff, drikkeflaske, matboks etc. Det vil bli informert på nettside og Facebook. når produktene er klar for bestilling. 

9. Følg oss på Facebook
Vi anbefaler at du følger Finnmark Friluftsråd på Facebook. Her vil det flere ganger i uka bli lagt ut informasjon om Perletur sammen annen informasjon fra Friluftsrådet. Klikk HER for å følge oss på Facebook. 

10. Ta bilder
Vi ønsker at du tar bilder fra turene som vi kan bruke i vårt videre arbeid med nye brosjyrer, på nettsiden, Facebook og til lokal media. Vi er på Instgram. Del dine bilder fra turene på #perletur. Disse vil da automatisk også bli vist på vår nettside. 

Husk at bilder tatt på Snapchat, Instagram ofte har svært dårlig oppløsning/kvalitet. Vi anbefales at kamera brukes, evt. kameraet på mobiltelefonen.

Send gjerne dine bilder til post@perletur.no

11. Arrangør
Perletur gjennomføres av Finnmark Friluftsråd i samarbeid med medlemskommunene og organisasjoner. Send epost til post@perletur.no eller ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll - 975 20 450 dersom du har spørsmål eller kommentarer.