Marin forsøpling

Vil dere være med på strandrydding?

Kommuner, organisasjoner og andre oppfordres til å delta i arbeidet med strandrydding og tiltak mot marin forsøpling.

Finnmark Friluftsråd i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd søker også i år tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding

For å komme kjapt i gang med arbeidet etter at et eventuelt tilskudd fra Miljødirektoratet, oppfordres kommuner og organisasjoner om å søke nå. 


Søknadsfrist: 1. mai (forlenget søknadsfrist).


Bruk søknadsskjema HER 


Vedlagt følger brevet som er sendt våre medlemskommuner og de organisasjoner som mottok tilskudd i 2018. 

 
download   Brev til kommunene i Finnmark