Strandrydding 2019 >

Her søkes det om tilskudd og muligheten til å være med og samarbeide om strandrydding i Finnmark i 2019. 

Tilskudd vil bli fordelt snarest mulig etter at søknaden til Miljødirektoratet er behandlet. Det kan være aktuelt med innhenting av tilleggsinformasjon til søknaden. 

Fyll ut og trykk SEND
Navn søker: 
Kontaktperson: 
Adresse (barnehage/skole): 
Postnr.: 
Sted: 
Kommune: 
Epost: 
Mobilnr.: 
Beskriv hvor dere planlegger å rydde: 
Beskriv cirka ant. ryddedager og ant. personer som vil delta: 
Beskriv hvorfor dere trenger tilskudd: 
Merknader: