Friluftsskole 2 Måsøy 2019 >

Friluftsskole for barn i alderen 10 -14 år, i uke 32, 05.08 - 09.08. Ingen deltakeravgift, maks 25 deltakere. 

Fornavn: 
Etternavn: 
Adresse (barnehage/skole): 
Postnummer: 
Poststed: 
Skole: 
Fødselsår (4 siffer): 
E-post: 
Mobil: 
Voksen kontaktperson: 
Informasjon ledere bør kjenne til: 
Merknader: