829 personer var med på VinterPerle som ble avsluttet 1. mai

Årets VinterPerle hadde 243 flere deltakere sammenlignet med fjoråret. De 829 deltakerne som var med i år, gjennomførte totalt 15 472 turer. Til sammenligning så hadde fjorårets VinterPerle 586 deltakere og 13 663 gjennomførte turer. Mens det i fjor var turer i 7 kommuner, så ble VinterPerle denne sesongen gjennomført i 13 kommuner. Men så mange flere kommuner, burde økningen i antall deltakere og gjennomførte turer vært noe høyere sammenlignet med fjoråret.

Alta hadde flest deltakere, mens Kautokeino hadde desidert flest gjennomførte turer. Med utgangspunkt i Kautokeinos innbyggertall i forhold til Alta, så imponerer kommunen på Finnmarksvidda.

Her er årets deltakertall fordelt kommunevis: