Anton Dahl fra Kautokeino fortsetter som styreleder

Årsmøte i Finnmark Friluftsråd ble gjennomført onsdag 25. mars. Anton Dahl, Turid Lien og Brynjar Larsen var ikke på valgt. Det var Svein Atle Somby, som ble gjenvalgt. Leder og nestleder velges hvert år. Dette betyr at styret er sammensatt slik:

Leder Anton Dahl, Kautokeino (bildet)
Nestleder Turid Lien, Hammerfest
Anita Kivijervi, Alta (Ny)
Svein Atle Somby, Karasjok
Brynjar Larsen, Loppa

12 kommuner deltok på årsmøtet, som denne gang ble gjennomført som videomøte.