Bli med og kjøp trinn i sherpatrappa i Båtsfjord

Båtsfjord Frivilligsentral sammen med Finnmark Friluftsråd har tatt initiativ til å bygge sherpatrapp opp bakken ved Perelva

Du har kanskje gått turen til Perletur-hytta i Eikebergvika? Da vet du at bakken helt i starten av turen fra Perelva og opp kan være krevende for enkelte.

Nå kommer sherpatrappa som vil gjøre stien og turen til Perletur-hytta tilgjengelig for langt flere. Skal vi tippe at dette i framtiden kommer til å bli av Båtsfjords aller meste populære turer?

Pandemien gjorde at prosjektet ble utsatt ett år, men nå har sherpaene endelig meldt sin ankomst. Om få uker kommer et arbeidslag med fire nepalesere til Båtsfjord. Tirsdag til uka kommer prosjektlederen for å gjøre seg kjent om området, avklare hvordan vi skal gjøre det med stein, overnatting etc.

For å lykkes med det omfattende prosjektet er vi avhengig av bidrag fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Målet er å selge 250 trinn a kr 1 000. Altså totalt kr kr 250 000. Vi er i rute, men fortsatt gjenstår litt for vi er helt i mål.

Spillemidler og tilskudd fra FeFo og Olav Thons-stiftelsen gjør det mulig å bygge sherpatrapp i Båtsfjord. Et prosjekt som vil betyr mye både for folkehelses, trivsel og trekke flere på besøk til Båtsfjord. Både Perletur-gåere og andre besøkende.

Ta kontakt dersom mer informasjon ønskes:

  • Båtsfjord Frivilligsentral v/ Ståle Olsen, 977 64 493
  • Finnmark Friluftsråd v/ Hugo Tingvoll, 975 20450

Alle som bidrar vil synlig presentert. Først og fremst i forbindelse med trappa, men også på våre nettsider og ellers

Bli med og kjøp trinn i sherpatrappa