Endelig blir det samling for kommunene i Finnmark

Vi er dyktige digitalt, men det å kunne møtes "ansikt til ansikt" er også viktig. I Finnmark er det ikke bare pandemien som har gjort det vanskelig. Lange avstander gjør det krevende å møtes for oss som står på i Finnmark for friluftsliv, god helse, naturopplevelser, trivsel og slike ting.

Skal vi møtes så kan Lakselv være et godt alternativ. Der skal de ha arrangement med offisiell åpning av Perletur-hytta. Det skjer onsdag 28. juni i samarbeid med Skoganvarre bygdelag. Siste uka i juni er kanskje litt for sent for en slik samling der vi inviterer med alle våre 18 medlemskommuner. Men vi gjør et forsøk og sjekker mulighet og interesse.

Vi har åpnet for påmelding. Bruk skjema og send din påmelding innen 1. mars. Husk å formidle videre til alle i deres kommune som jobber med nettopp friluftsliv, folkehelse, naturopplevelser, trivsel og tilhørighet.

Detaljert program kommer, men i løpet av disse to dagene skal vi innom:

  • Status Perletur og veien videre - Trenger vi et nytt "årshjul"?
  • Vårt samarbeid med skoler og barnehager
  • Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom
  • Plan for strandrydding i Finnmark 2023
  • Årets "På tur med ordføreren"
  • Bygging og drift av Perletur-hyttene. Hva gjør vi videre når alle har fått sin første hytte?
  • Temaplan for stier, løyper og friluftsliv for kommuner i Finnmark
  • Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, helseutfordringer og andre særskilte behov.
  • Vårt samarbeid med FeFo, Sametinget, fylkeskommunen og andre

Samlingen Perletur 2023 starter onsdag 28. juni kl. 11 og avsluttes etter lunsj torsdag 29. juni. Deltakeravgift kr 1 850,- som dekker overnatting i enkeltrom, lunsj begge dager, middag og annen servering. Slik det ligger an så har vi kapasitet til 20 deltakere.