Har Perletur gjort noe med deg?

Bedre helse og økt livskvalitet. Det er slik vi ønsker at Perletur skal fungere. Men gjør det det? Betyr Perletur noe for deg? Kanskje har du opplevd å komme i bedre form ved å dra på tur i hjemkommunen og i nabokommunene? I så fall ønsker vi å høre ifra deg. LES MER

Vi trenger å vite hva Perletur betyr for folk i Finnmark. Nå er det valgt nye politikere for de neste fire årene. Bør de få innspill om at friluftsliv, naturopplevelser og fysisk aktivitet er viktig for innbyggerne?

Kanskje er din historie så god at andre bør få vite om den? Vi ønsker at avisene og NRK i Finnmark skal bry seg om Perletur. For å få flest mulig med trenger vi at så mange som mulig kjenner til Perletur. Derfor jobber vi for å få oppslag i aviser og media. Historien om han som satt på en fjelltopp og så ambulanseflyet tok av, er en slik historie. Han visste at det var det han som kunne vært pasient i det ambulanseflyet. Men fjellturene hadde gitt han bedre helse.

Har du noe positivt å fortelle? I så fall veldig bra hvis du kan gi oss tilbakemelding ved å bruke skjemaet HER

Klarer vi å få med enda flere?
Så langt i år har Perletur 3 763 deltakere. Det betyr cirka fem prosent av fylkets innbyggertall. I Møre og Romsdal der de har Stikk UT! er deltakerantallet 10 prosent. Det er kanskje enda lettere å sammenligne oss med Nord-Troms. Der er antall deltakere som er med i Ut i NORD høyere enn både Perletur og Stikk UT! Det betyr at vi har noe å strekke oss etter.

Målet må være at i 2019 bør vi få cirka 10 prosent deltakelse også i Finnmark. Loppa, Kautokeino og Båtsfjord scorer allerede høyt. Kanskje klarer vi det samme rundt om i hele fylket? Derfor vil fram til neste år jobbe for å gjøre Perletur enda bedre. For å lykkes trenger vi mange fine turer, med skilting og god informasjon på nett. Turene trenger turkasser med besøksbok og kodeark. En selvfølge mange steder, men det har ikke vært slik alle steder i 2019. Vi trenger i hver kommune ivrige ildsjeler som står på for Perletur.

Har du husket å bestile 2019-kruset?
Helt til slutt. Mange har sendt inn sin bestilling for årets Perletur-krus. Men av de mange som ligger an til å klare krus-kravet, som er minst 7 forskjellige turer (6 for barn under 10 år), har fortsatt ikke bestilt. Noen har kanskje glemt, mens andre ikke ønsker å kjøpe kruset. Til dere siste skal vi ikke mase for mye.

Men til deg som ønsker også årets Perletur-krus, du bestiller ved å kjøpe i nettbutikken vår HER.