Her er friluftsrådets arbeidsprogram og årsrapporten for 2020

Sjekk arbeidsprogrammet hvis du ønsker å vite mer om hva Finnmark Friluftsråd planlegger å jobbe med i 2021. Ikke overraskende er Perletur kanskje vår aller viktigste oppgave. Målet neste år er å øke antall deltakere fra 5 180 til 6 500 deltakere. I år ble det gjennomført 88 618 turer. Vi legger lista en god del høyere og har har som mål at det i 2021 blir gjennomført 111 111 turer i de 17 kommuner som skal delta.

Les også i arbeidsprogrammet at friluftsskoler i skoleferiene er viktig. Likeså at det å bygge dagsturhytter blir en sentral oppgave. Det å følge opp skoler og barnehager med mer og bedre utetid står høyt på vår prioritering. Om strandrydding og tiltak mot marin forsøpling skal prioriteres kommer an på om tilskudd blir bevilget. Arbeidsprogrammet ble vedtatt på styremøte 1. desember.

Les hele arbeidsprogrammet HER

Se også dette fellesprogrammet for Nord-Troms og Finnmark, som også gir en god oversikt over årets arbeidsoppgaver. Se HER

Årsrapporten for 2020 gir en grundig gjennomgang av fjorårets virksomhet, fordelt kommunevis. Les mer HER