Her er siste nytt fra Finnmark Friluftsråd

Denne siden er først og fremst for Finnmark Friluftsråds administrative og politiske kontaktpersoner, men også andre med interesse for friluftsrådets arbeid vil her finne nyttig informasjon.

Forløpende vil det komme informasjon om saker som det arbeides med. Friluftsrådets kontaktpersoner vil hver 2. uke få e-post med informasjon om hvilke saker som er lagt ut i "Info-banken" siden sist.

5. juni: Spikkekurs gjennomført som webinar

Så har vi gjort det også. Spikkekurs som webinar lot seg gjennomføre. 11 skoler og barnehager var med og lærte spikking sammen med Eivind Falk. Den dyktige instruktøren og bokforatteren fra Lillehammer har de siste årene besøkt Nord-Troms og Finnmark og gjennomført spikkekurs for barn og ansatte i skoler og barnehager. I år satte koronakrisen en stopper for det. Dermed ble det webinar, og dermed lot det seg gjøre å ha med deltakere fra et stort geografisk område fra Møre og Romsdal, Bardu, Senja, Tromsø i tillegg til noen fra de som er tilknyttet friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark.

5. juni: Kajakkbrosjyre for Sør-Varanger er gjort ferdig

I kartbrosjyren presenteres 14 kajakkturer i Sør-Varanger. Alle disse turene inngår i Perletur. Det betyr at det ikke bare er mulig å gå, men også Padletur i Sør-Varanger. Finnmark Friluftsråd står som utgiver av brosjyren i samarbeid med Sør-Varanger turlag.

2. juni: Teams-møte om strandrydding 2020 gjennomført

Hold Norge Rent deltok på møtet sammen med kommuner, organisasjoner og organisasjoner. Notat fra møtet finnes HER

22. mai: Vardø først ute med bålsamtale

Lørdag 13. juni blir det bålsamtale i Vardø. Dermed blir Ørjan Jensen den første av ordførerne som inviterer innbyggerne med på samtale rundt bålet. Tema: "Produktiv samtale om samfunnsutvikling i Vardø» som tema. Felles avgang fra Engelsvika kl. 11.00.

22. mai: "Frisk i Friluft i Finnmark" legges på is inntil videre

1. mai var fristen kommunene hadde fått for å gi tilbakemelding om de ønsker deltakelse i et felles arbeid der målet er bedre fysisk og psykisk helse for innbyggerne i Finnmark. Dette gjennom økt deltakelse av friluftsliv, utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser. Målet har vært å løfte dette fram i det kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet skulle gjennomføres ved at interesserte kommuner utpekte sin kontaktperson som skulle delta i et felles nettverk/arbeidsgruppe, der gruppa skulle avklare hvilke aktiviteter, arrangement og tilrettelegginger som kunne være med på å bidra til et løft for helse og trivsel for innbyggerne i Finnmark.

Så langt har Friluftsrådet kun fått tilbakemelding fra 2-3 kommuner om at de jobber med saken. Inntil videre avsluttes dette som et felles prosjekt. Friluftsrådet bruker sine midler og følger opp samarbeidet med de kommuner som har meldt sin interesse. Andre får komme til etter hvert.

22. mai Invitasjon til Teams-møte 2. juni med strandrydding som tema

Hvordan skal strandryddingen gjennomføres i år (med eller uten tilskudd fra MD)? Dette er tema for Teams-møtet 2. juni kl. 09:00 der kommuner, organisasjoner og avfallselskap er invitert til å delta. Også Hold Norge Rent vil delta. Egen invitasjon er sendt til kommuner, organisasjoner og avfallsselskap.

22. mai: Nå er årets VinterPerle avsluttet

Onsdag 20. mai var siste dag for VinterPerle. Økningen fra i fjor har vært formidabel. 589 (318) personer deltok. Disse gjennomførte 13 667 (4 469) turer. Tallene fra i fjor er tatt med i parentes. Her er tall fra de kommuner som deltok:

Alta

263 deltakere med 3 390 turer

Båtsfjord

76 deltakere med 1 856 turer

Karasjok

25 deltakere med 350 turer

Kautokeino

125 deltakere med 6 591 turer

Sør-Varanger

42 deltakere med 896 turer

Tana

14 deltakere med 90 turer

Vardø

29 deltakere med 309 turer

20. mai: Er friluftsrområdene tilrettelagt for rullestolbrukere?

Friluftsrådet har fått tilskudd fra Kartverket til å kartlegge om friluftsområder, turveier etc. er tilgjengelige for rullestolbrukere og synshemmede. Arbeidet startet opp i fjor og skal fullføres i løpet av sommeren. Kommunene bes tenke gjennom hvilke områder som finnes i dag og som bør være med i kartleggingen.

19. mai: I år skal vi løfte fram Ut og Plukk strandrydding

Kanskje du ikke kjenner til Ut og Plukk? Det er en aktivitet/nettside der folk oppfordres til å være fysisk aktiv og registrere sine bærturer. Når det er populært å registrere sine fjellturer på perletur.no, så er målet å få til det samme med bærplukking (selv om noen feilaktig tror de må røpe bærmyra si).

Bærplukking er som kjent konsentrert til liten del av året. Derfor har Ut og Plukk også en egen modul for registrering av turer i fjæra der strandrydding er målet. I årets Perletur-brosjyre vil vi fokusere ekstra på Ut og Plukk, da både bærplukking og strandrydding.

19. mai: Info-brev sendt til skolene

Brevet som er sendt til samtlige skoler inneholder flg. informasjon:

- Brosjyren for friluftsskolene som vi ber om hjelp til å distribuere til elevene. Se brosjyren HER

- Invitasjon til skolene om å bli med i nettverket "Læring i friluft". Se samarbeidsavtalen HER

19. mai: Kan det tenkes nytt når det gjelder strandrydding og folkehelse?

Så langt har Miljødirektoratet avslått søknaden om tilskudd til strandrydding i Finnmark. Derimot har vi gjennom en annen tilskuddsordning fått penger til «Friluftsliv og folkehelse». Kanskje vi kan være kreativ og få til aktiviteter som kan gi personer som trenger det et løft fysisk og psykisk? Det kan være mye god helse i det å gå på tur og rydde søppel i fjæra. Ta kontakt med Finnmark Friluftsråd dersom noen har forslag til aktiviteter som vi kan gjennomføre under «folkehelseparaplyen».

19. mai: Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Tana og Vardø har bestemt dato for årets ordførertur

På perletur.no, som er nettsiden til Finnmark Friluftsråd finnes en kalender. Målet må være å gjøre kalenderen til en viktigere "møteplass" for arrangement og aktiviteter i Finnmark. I dag er det lagt ut informasjon om årets ordførerturer i Hammerfest (14. juli), Tana (27. juli), Måsøy (3. sept.), Berlevåg (6. september), Porsanger (6. september)og Vardø (6. september).

Måsøy gjør oppmerksom på at det på "ordførerturdagen" 6. sept. er konfirmasjon i deres kommune. Andre kommuner bør passe på slik at de unngå kollisjon som holdt på å oppstå i Måsøy.

18. mai: Digitalt kommunemøte gjennomført

Disse sakene var tema på møtet 14. mai: Perletur, folkehelsesatsingen "Frisk i Friluft i Finnmark", årets "På tur med ordføreren", strandrydding, rutiner i kontakten med kommunene og sommerens friluftsskoler. Notat fra møtet finnes HER

Det tenkes nytt når det gjelder webinar for skoler og barnehager

Koronakrisen har lært oss å tenke nytt når det gjelder måter å møte på. "Ny kunnskap gjennom en ny måte å møtes på", er felles for webinarene nå i mai og juni. Se oversikten HER