Her er siste nytt fra Finnmark Friluftsråd

Denne siden er først og fremst for Finnmark Friluftsråds administrative og politiske kontaktpersoner, men også andre med interesse for friluftsrådets arbeid vil her finne nyttig informasjon.

Forløpende vil det komme informasjon om saker som det arbeides med. Friluftsrådets kontaktpersoner vil hver 2. uke få e-post med informasjon om hvilke saker som er lagt ut i "Info-banken" siden sist.

13. sept.: Ordførerturene er gjennomført

Søndag 13. sept. ble den siste av innmeldte ordfører-turen gjennomført, og den gikk i Gamvik. 26 personer var med på turen som ble gjennomført i bygda Gamvik. Et gledelig høyt deltakerantall. Her er oversikten som viser årets turer.

6. sept.: Friluftslivets uke

I september gjennomføres «Friluftslivets uke» rundt om i Norge. I Nord-Troms trekker vi ut hengekøyer, luer, buff, sitteunderlag og refleksvester til mange av dere som starter høsten med frisk luft og fysisk aktivitet. Alt dette med flott Ut i NORD-design.

Her er noe av det du kan være med på for å gjøre deg fortjent til premie:

1. Vær med på Ut i NORD. Hvilke turer som finnes der du bor ser du på www.utinord.no

2. Bli med på «På tur med ordføreren». Sjekk hva som skjer på www.utinord.no

3. Send inn bilder med tema «Her har jeg aldri vært», eller «Det finnes ikke dårlig vær». Send til post@utinord.no eller last opp på #utinord.no og #nordtromsfriluftsrad

4. Plukk bær og legg inn bærturen på www.utogplukk.no

Jo aktivitet, jo større er sjansen for å vinne. Siste frist for å sende inn skjema er 20. sept.

God tur!

6. sept.: Ønsker dere tilskudd til friluftsliv og folkehelse?

Teams-møte gjennomføres fredag 11/9 kl. 09. Så langt er det kun Berlevåg og Lebesby som har meldt sin interesse, samt at Gamvik har meldt forfall.

6. sept.: Teams-møte prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer»

Gjennomføres fredag 11. sept. kl. 10.00. Så langt har Alta, Berlevåg, Porsanger og Tana meldt sin interesse.

6. sept.: Hvem er med på «Klart jeg går!»?

Vi har produsert sjablonger som dette til mange kommuner, men hvem som har tatt de i bruk har vi ikke kjennskap til Bildet er fra Kautokeino som har malt slagordet på gang- og sykkelveier både på norsk og samisk.

6. sept.: Friluftsskoler i høstferien

Etter å ha gjennomført mange friluftsskoler i sommer, følger vi nå i langt færre kommuner i høstferien. Det er åpnet opp for påmelding i Alta (fullbooket) og Hammerfest. Undersøker også muligheten for å få til friluftsskole i Sør-Varanger.

6. sept.: Nå er det på tide å tenke spillemidler til friluftsliv

Hvilke søknader skal fremmes i høst? Tursti/sherpatrapp (Hammerfest), turkart (Alta), dagsturhytte (mange kommuner). Noen flere?

6. sept.: Arrangørhåndbok Perletur

Det jobbes med å lage en oppdatert håndbok for Perletur (samt VinterPerle og JuleSPREK). Behandles på Teams-møte i løpet av høsten. Tema som vil bli tatt med er blant annet:

Organisering med arbeidsgruppe med frivillige i kommunene, inkl. arbeidsfordeling friluftsrådet, kommunen og Perletur-gruppa

Antall turer med utvelgelse, fornying med variasjon i geografi og vanskelighetsgrad

Mal for skriving av turbeskrivelser (slik at også ukjente og uerfarne finner fram)

Gradering av turene med bruk av Merkehåndboka

Informasjon om det å jobbe med perletur.no og ut.no

Skilting

Merking

Oppgavebeskrivelse for turvert/turvaktmester

Markedsføring og profilering (herunder bruk av nettside(r) sosiale medier)

Perletur Bedrift inkludert samarbeid med næringslivet

Årshjul med tidsfrister for vårt arbeid med Perletur

6. sept.: Dagsturhytte

Vi jobber med prosjektet der kommunene er plassert enten i gruppe 1, 2 eller 3.

Gruppe 1:

De kommunene der arbeidet er kommet langt, der realisering vil skje innen sommeren 2021: Berlevåg (?), Båtsfjord, Hammerfest (?), Loppa, Nordkapp, Måsøy og Sør-Varanger.

Gruppe 2:

Kommuner som har meldt sin interesse for å bli med i prosjektet: Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nesseby og Vardø

Gruppe 3:

Kommuner uten tilbakemelding så langt.

6. sept.: Ut og Plukk

Gjennomføres i år for 5. gang. Vi har i år gjort en ekstra innsats for å få flere med, men ikke like lett å løfte denne aktiviteten, slik tilfellet er for Perletur. Alta og Kautokeino er på topp i Nord-Norge. Les mer på www.utogplukk.no

6. sept.: «Læring i friluft» - Mer og bedre utetid i skoler og barnehager

Det har vært gjennomført nettverkssamlinger på Teams nå ved starten av nytt barnehage-/skoleår. 30 barnehager fra nettverkene i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Nord-Troms deltok.

Skolenettverket hadde bare med 6 av 26 deltakende skoler.

I høst satses det ekstra på «Utemat på bål» der en egen prosjektleder med spisskompetanse på ernæring er engasjert for å bistå barnehager og skoler.

27. juni: Torild Ebeltoft gir seg i Hammerfest

Torild Ebeltoft slutter i stillingen som folkehelsekoordinator for å begynne som sykepleier. Torild har vært en stor ressurs og vil bli savnet av Finnmark Friluftsråd. Hun har vært en foregangsperson i måten hun har arbeidet på med å etablere tverrfaglige grupper for friluftsliv og folkehelse der friluftsrådets arbeidsprogram har vært fast tema. Den måten Torild har holdt kontakt med friluftsrådet i det daglige arbeid er akkurat slik det bør være for at kommunen og friluftsrådet skal oppnå maksimalt av samarbeidet.

27. juni: 10 har så langt bedt om å få bli med i "Min bit av Norge"

Vi har fått tilbakemelding fra Hold Norge Rent om at vi kan ta med 15 organisasjoner/skoler/barnehager i "Min bit av Norge". Disse vil få et eget skilt til sitt område, samt tilskudd til å forskjønne området. Så langt har disse vist sin interesse:

Furua barnehage (Alta), Jøkelfjord bygdelag (Kvænangen), Alteidet UIF (Kvænangen), Mehamn skole (Gamvik), Tømmernes Gårds- og Naturbarnehage (Nordreisa), Havøysund hundeklubb (Måsøy), Grendeutvalget for Manndalen, Skardalen og Nordnes (Kåfjord), Kåfjord bygdelag (Alta), Kongsfjord bygdelag (Berlevåg), Sandland bygdelag (Loppa).

22. juni: Friluftsrådets arbeidsprogram for høsthalvåret

Arbeidsprogram for Finnmark Friluftsråd for høsthalvåret 2020 finnes HER

22. juni Disse ordførerturene er klar så langt

Berlevåg 6. september

Gamvik 13. september

Hammerfest 14. juli

Måsøy 3. september

Porsanger 6. september

Tana 27. juli

Vardø 6. september

22. juni: Tilbud om midler til strandrydding gjennom «Min bit av Norge»

Det samarbeides med Hold Norge Rent om prosjektet "Min bit av Norge" der organisasjoner, skoler, barnehager oppfordres til å adoptere og ta ansvar for en strand/område i sitt nærområde. De som blir med får et eget skilt samt tilskudd til å gjøre stranda litt mer attraktivt å besøke. Så langt er det ikke mange som har meldt seg. Det er lagt ut informasjon via FB-siden "Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark", samt sendt e-post til de som har fått tilskudd til strandrydding de siste årene.

22. juni: 327 tusen i tilskudd til sommeraktiviteter i Finnmark

Gjensidigestiftelsen har i anledning koronakrisen gått ut med en ekstra tilskuddsordning. Finnmark Friluftsråd mottok tilskudd kr 327 000,- i samsvar med søknaden. Tilskuddet skal benyttes:

1. Ungdomsaktiviteten #zhÅÅÅmmer

2. Sommerens friluftsskoler

3. Perletur Usynlig

4. Strandrydding med barn og ungdom

5. Småfota på tur

6. Ungdomsaktiviteter sammen med kommunene

22. juli: I sommer blir det #zhÅÅÅmmer

Her er brosjyren som presenterer vår helt nye måte å gjennomføre sommeraktiviteter for ungdom på.

22. juni: «På likefot» er et samarbeid med rus- og psykiatritjenesten i Finnmark

I samarbeid med rus- og psykiatritjenesten i Sør-Varanger kommune skal det også i år gjennomføres friluftsdager for personer tilknyttet tjenesten. Dette er et godt eksempel på tiltak som friluftsrådet ønsker å samarbeid med kommunene. Også aktiviteter for personer med utviklingshemming og sommeraktiviteter for flyktninger inngår i satsingen som friluftsrådet gjerne ønsker mer av.

22. juni: Hvor mange dagsturhytter rekker vi å gjøre ferdig i sommer?

Målet er å bli ferdig i Båtsfjord, Måsøy, Nordkapp og kanskje Sør-Varanger i løpet av året. Fortsatt er det brikker som må på plass. Først og fremst gjelder det kommunal byggesaksbehandling, men også noen utfordringer knyttet til forskuttering av spillemidler må avklares før oppstart.

22. juni: Kajakkbrosjyre for Sør-Varanger er gjort ferdig

I kartbrosjyren presenteres 14 kajakkturer i Sør-Varanger. Alle disse turene inngår i Perletur. Det betyr at det ikke bare er mulig å gå, men også Padletur i Sør-Varanger. Finnmark Friluftsråd står som utgiver av brosjyren i samarbeid med Sør-Varanger turlag. Brosjyren finner du HER

5. juni: Spikkekurs gjennomført som webinar

Så har vi gjort det også. Spikkekurs som webinar lot seg gjennomføre. 11 skoler og barnehager var med og lærte spikking sammen med Eivind Falk. Den dyktige instruktøren og bokforatteren fra Lillehammer har de siste årene besøkt Nord-Troms og Finnmark og gjennomført spikkekurs for barn og ansatte i skoler og barnehager. I år satte koronakrisen en stopper for det. Dermed ble det webinar, og dermed lot det seg gjøre å ha med deltakere fra et stort geografisk område fra Møre og Romsdal, Bardu, Senja, Tromsø i tillegg til noen fra de som er tilknyttet friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark.

2. juni: Teams-møte om strandrydding 2020 gjennomført

Hold Norge Rent deltok på møtet sammen med kommuner, organisasjoner og organisasjoner. Notat fra møtet finnes HER

22. mai: Vardø først ute med bålsamtale

Lørdag 13. juni blir det bålsamtale i Vardø. Dermed blir Ørjan Jensen den første av ordførerne som inviterer innbyggerne med på samtale rundt bålet. Tema: "Produktiv samtale om samfunnsutvikling i Vardø» som tema. Felles avgang fra Engelsvika kl. 11.00.

22. mai: "Frisk i Friluft i Finnmark" legges på is inntil videre

1. mai var fristen kommunene hadde fått for å gi tilbakemelding om de ønsker deltakelse i et felles arbeid der målet er bedre fysisk og psykisk helse for innbyggerne i Finnmark. Dette gjennom økt deltakelse av friluftsliv, utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser. Målet har vært å løfte dette fram i det kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet skulle gjennomføres ved at interesserte kommuner utpekte sin kontaktperson som skulle delta i et felles nettverk/arbeidsgruppe, der gruppa skulle avklare hvilke aktiviteter, arrangement og tilrettelegginger som kunne være med på å bidra til et løft for helse og trivsel for innbyggerne i Finnmark.

Så langt har Friluftsrådet kun fått tilbakemelding fra 2-3 kommuner om at de jobber med saken. Inntil videre avsluttes dette som et felles prosjekt. Friluftsrådet bruker sine midler og følger opp samarbeidet med de kommuner som har meldt sin interesse. Andre får komme til etter hvert.

22. mai Invitasjon til Teams-møte 2. juni med strandrydding som tema

Hvordan skal strandryddingen gjennomføres i år (med eller uten tilskudd fra MD)? Dette er tema for Teams-møtet 2. juni kl. 09:00 der kommuner, organisasjoner og avfallselskap er invitert til å delta. Også Hold Norge Rent vil delta. Egen invitasjon er sendt til kommuner, organisasjoner og avfallsselskap.

22. mai: Nå er årets VinterPerle avsluttet

Onsdag 20. mai var siste dag for VinterPerle. Økningen fra i fjor har vært formidabel. 589 (318) personer deltok. Disse gjennomførte 13 667 (4 469) turer. Tallene fra i fjor er tatt med i parentes. Her er tall fra de kommuner som deltok:

Alta

263 deltakere med 3 390 turer

Båtsfjord

76 deltakere med 1 856 turer

Karasjok

25 deltakere med 350 turer

Kautokeino

125 deltakere med 6 591 turer

Sør-Varanger

42 deltakere med 896 turer

Tana

14 deltakere med 90 turer

Vardø

29 deltakere med 309 turer

20. mai: Er friluftsrområdene tilrettelagt for rullestolbrukere?

Friluftsrådet har fått tilskudd fra Kartverket til å kartlegge om friluftsområder, turveier etc. er tilgjengelige for rullestolbrukere og synshemmede. Arbeidet startet opp i fjor og skal fullføres i løpet av sommeren. Kommunene bes tenke gjennom hvilke områder som finnes i dag og som bør være med i kartleggingen.

19. mai: I år skal vi løfte fram Ut og Plukk strandrydding

Kanskje du ikke kjenner til Ut og Plukk? Det er en aktivitet/nettside der folk oppfordres til å være fysisk aktiv og registrere sine bærturer. Når det er populært å registrere sine fjellturer på perletur.no, så er målet å få til det samme med bærplukking (selv om noen feilaktig tror de må røpe bærmyra si).

Bærplukking er som kjent konsentrert til liten del av året. Derfor har Ut og Plukk også en egen modul for registrering av turer i fjæra der strandrydding er målet. I årets Perletur-brosjyre vil vi fokusere ekstra på Ut og Plukk, da både bærplukking og strandrydding.

19. mai: Info-brev sendt til skolene

Brevet som er sendt til samtlige skoler inneholder flg. informasjon:

- Brosjyren for friluftsskolene som vi ber om hjelp til å distribuere til elevene. Se brosjyren HER

- Invitasjon til skolene om å bli med i nettverket "Læring i friluft". Se samarbeidsavtalen HER

19. mai: Kan det tenkes nytt når det gjelder strandrydding og folkehelse?

Så langt har Miljødirektoratet avslått søknaden om tilskudd til strandrydding i Finnmark. Derimot har vi gjennom en annen tilskuddsordning fått penger til «Friluftsliv og folkehelse». Kanskje vi kan være kreativ og få til aktiviteter som kan gi personer som trenger det et løft fysisk og psykisk? Det kan være mye god helse i det å gå på tur og rydde søppel i fjæra. Ta kontakt med Finnmark Friluftsråd dersom noen har forslag til aktiviteter som vi kan gjennomføre under «folkehelseparaplyen».

19. mai: Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Tana og Vardø har bestemt dato for årets ordførertur

På perletur.no, som er nettsiden til Finnmark Friluftsråd finnes en kalender. Målet må være å gjøre kalenderen til en viktigere "møteplass" for arrangement og aktiviteter i Finnmark. I dag er det lagt ut informasjon om årets ordførerturer i Hammerfest (14. juli), Tana (27. juli), Måsøy (3. sept.), Berlevåg (6. september), Porsanger (6. september)og Vardø (6. september).

Måsøy gjør oppmerksom på at det på "ordførerturdagen" 6. sept. er konfirmasjon i deres kommune. Andre kommuner bør passe på slik at de unngå kollisjon som holdt på å oppstå i Måsøy.

18. mai: Digitalt kommunemøte gjennomført

Disse sakene var tema på møtet 14. mai: Perletur, folkehelsesatsingen "Frisk i Friluft i Finnmark", årets "På tur med ordføreren", strandrydding, rutiner i kontakten med kommunene og sommerens friluftsskoler. Notat fra møtet finnes HER

Det tenkes nytt når det gjelder webinar for skoler og barnehager

Koronakrisen har lært oss å tenke nytt når det gjelder måter å møte på. "Ny kunnskap gjennom en ny måte å møtes på", er felles for webinarene nå i mai og juni. Se oversikten HER