Nytt og nyttig fra Finnmark Friluftsråd

Denne er første og fremst for våre kontaktpersoner i kommunene, men også andre vil finne nyttig informasjon om vårt arbeid.

Her er notat om Perletur 2023

Til våre Perletur-kontakter. Sjekkliste for Perletur 2023 finnes HER


Perletur skal i år gjennomføres for 8. gang, der det ligger an til at samtlige kommuner i Finnmark blir med. Målet er å gjøre årets Perletur, både for turgåerne og de mange arrangører og frivillige som står for "Finnmarks viktigste aktivitet for friluftsliv og folkehelse"

Notat om Perletur 2023 finnes HER

Planen var å bruke vinteren til å finne ut hvordan vi ønsker årets Perletur. I notatet kan du lese mer om:

* Antall turer med fordeling mellom grønne, blå og røde turer.

* Hva vi mener, når vi snakker om kvalitetsløft for Perletur.

* Antall kilometer som alternativ til antall turmål som krus- og skålkrav.

* Premier som gulrot for å gjøre det attraktivt å være med.

* Skal vi innføre en ordning som Perletur-ambassadør?

* Hvordan samarbeide med ordførerne for å få økt oppmerksomhet?

* Åpningsarrangement lørdag 13. mai i så mange kommuner som mulig.

* Verktøyet "turadministrasjon" på perletur.no skal forbedres

* Skal vi la deltakerne trille terning om turene?

* Hvordan takle "problemet" med anonyme deltakere?

* Perletur-app og det å bruke QR-koder.

* Tett kontakt med deltakerne via jevnlige nettmøter.

* Skilting og merking som satsningsområde og sommerjobb for ungdom.

* Frivillige Perletur-grupper i alle kommuner og på Facebook.

* Hva med Perleturer av nasjonal betydning?

* Perletur Usynlig vil kanskje lokke med flere barn og ungdom?

* Trenger vi et nytt årshjul for Perletur?

Dato for Perletur-møte kommer. Send gjerne e-post til post@perletur.no dersom du har innspill og synspunkter om årets Perletur.

Skilt som dette viser hvor Perleturene starter

VinterPerle starter 1. februar

Så langt har disse kommunene meldt seg på årets VinterPerle:

 • Alta
 • Berlevåg
 • Gamvik
 • Karasjok
 • Kautokeino
 • Lebesby
 • Loppa
 • Nordkapp
 • Porsanger
 • Vadsø
 • Vardø
 • Båtsfjord

Kort oppsummert om VinterPerle:

 • Varer fra 1. februar til 30. april.
 • Til arrangørene: Dere får opp turkode etter at åpningsdato er lagt inn. Dere må også ta kontakt dersom det er ønskelig med våre nye VinterPerle-refleks til bruk for å merke løypene.
 • Kommunene finner fine turer som kan gjennomføres enten på beina, truger eller ski.
 • Kommunene avgjør antall turer, men prøv å oppnå en viss fornyelse fra 2022.Turene legges ut på perletur.no med som mye detaljert informasjon som mulig (turbeskrivelse, sporlogg, bilder, kontaktperson etc.).
 • Ved sesongslutt trekkes det ut tre vinnere fra hver kommunene som deltar.
 • På turmålet der skilt som dette settes opp, skal deltakerne finne koden, som legges inn på perletur.no. Det er ikke ønskelig at det fine skiltet skal "skjemmes" med kode-klistremerke. Er det ikke turkasse der koden kan legges som laminert ark etc., er det mulig å bruke det særskilte Perletur-skiltet med felt for kodemerket.
 • Det må også vurderes om det er naturlig med et slikt VinterPerle-skilt der turen starter.
VinterPerle-skilt
Skilt som dette settes opp på turmålet evt. (også) der turen starter.

Friluftsliv for barn og ungdom

Det å få til et bedre fritidstilbud for barn og ungdom innen allsidig friluftsliv til alle årstider, er en stor og krevende oppgave.

For å lykkes trenger vi først og fremst ledere som vi være med og tenke nytt i sin kommune. Det å samarbeide med organisasjoner som jobber med friluftsliv, barn/ungdom og fysisk aktivitet, vil være naturlig.

Friluftsrådet har fått tilskuddsmidler som kan brukes til lønn/honorar, transport, materiell, mat og kanskje noe utstyr.

Personer som vil være med i arbeidet er invitert til å bruke det skjema som ligger på perletur.no - HER

Det er også utarbeidet et notat der prosjektet er nærmere presentert. Les mer HER

Læring i friluft i samarbeid med skoler og barnehager

Friluftsrådet samarbeider med skoler og barnehager som ønsker MER og BEDRE utetid, der faglige og sosiale møteplasser i nærmiljøet kartlegges og brukes.

De skoler og barnehager som deltar utpeker sine kontaktpersoner, som følger opp i samarbeid med friluftsrådet, og i forhold til egne kollegaer.

Det jobbes i forhold til disse tre hovedtema:

 • Kurs og kompetanse
 • Arrangement og aktiviteter
 • Utstyr og anlegg

Det er etablert et felles nettverk for de skoler som ønsker å delta i samarbeidet. Dette består pr 1. januar 2023 av 22 skoler. Barnehagene er fordelt i fire nettverk. Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har hvert sitt nettverk. I tillegg er det et nettverk for barnehager fra øvrige kommuner. Erfaringsutveksling.

Barnehager som ønsker å delta bruker skjema HER (kommer)

Skoler som vil bli med melder seg på HER (kommer)

Les mer i arbeidsprogram for skolenettverket 2022/2023 HER

Skilt som dette til barnehager og skoler som står på for mer og bedre utetid

Perleturhytter i alle kommuner

Så langt er det bygd åpne dagsturhytter i disse kommunene:

 • Alta
 • Berlevåg
 • Båtsfjord
 • Gamvik
 • Karasjok
 • Lebesby
 • Nordkapp
 • Måsøy
 • Porsanger
 • Vardø

I tilknytning til Perletur-hyttene i Karasjok og Måsøy er bygd egne toalett. Loppa gjennomfører sitt eget prosjekt med mål om å bygge flere dagsturhytter. Så langt er en hytte gjort ferdig (Øksfjordfjellet).

Det arbeides med å bygge Perletur-hytter i de øvrige kommunene i løpet av 2023. Dvs. i kommunene Hammerfest, Kautokeino, Nesseby, Vadsø, Tana og Sør-Varanger. Det er ikke avklart om også Hasvik vil være med i prosjektet. Forhåpentligvis vil det bli bygd Perletur-hytte også der.

I forbindelse med oppstarten ble det i 2018 utarbeidet et skisseprosjekt i samarbeid med Biotope. Dette har vært brukt som grunnlag for å få med kommunene, søke FeFo om samarbeid om bruk av grunn samt søke spillemidler og andre samarbeidspartner - Se skisseprosjektet HER

Så langt er det bygd 10 Perletur-hytter, som her i Eikebergvika i Båtsfjord

Temaplaner for stier, løyper og friluftsliv

Flere ut på tur. Det er vårt viktigste mål. Med dette som utgangspunkt jobbes det med å lage temaplaner for stier, løyper og friluftsliv i kommunene. Det er Miljødirektoratet og Troms og Finnmark Fylkeskommune som har invitert oss med, og som bidrar med tilskudd til arbeidet.

Temaplanene skal inngå som underplaner til de kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet som kommuner som vil søke spillemidler, må utarbeide.

Etter hvert som temaplanene gjøres ferdig vil de bli lagt ut her:

Berlevåg - utkast HER

Lebesby - utkast HER

I tillegg har Alta kommune utarbeidet masterplan for sykling. Se HER

Strandrydding i hele Finnmark

Alle som ønsker å delta i årets strandrydding inviteres med på digitalt møte (Google Meet) mandag 30. januar kl. 20:00

Klikk inn her, og du er er med i møtet:

https://meet.google.com/iyq-eioq-ahn

Friluftsrådet har fått tilskudd fra Hold Norge Rent og Handelens Miljøfond til strandrydding i Finnmark. Tilskuddet fra "plastpose-midlene" til Handelens Miljøfond er todelt, der det i samarbeid med In the same boat gjøres strandrydding på værutsatte og avsidesliggende områder fra Gamvik til Sør-Varanger.

Det er også gitt tilskudd til strandrydding i samarbeid med organisasjoner, skoler og andre. Dette gjelder både fra Handelens Miljøfond og via Arctic cleanup som Hold Norge Rent administrerer.

For at strandrydding skal kunne godkjennes som en del av Arctic cleanup må et eget skjema brukes i forbindelse med arbeidet. Det finnes HER

Høsten 2022 ble det åpnet for påmelding om å være med på årets strandrydding. Ved årets start hadde mange meldt sin interesse. Det lover godt for å få til et skikkelig strandrydding i så stor del av Finnmark som mulig.

Skjema for påmelding finnes HER

Så langt har disse meldt sin interesse for å være med:

 • Sør-Tverrfjord bygdelag, Loppa
 • Høgtun skole, Loppa
 • Deanus sámeskuvla, Tana
 • Haldde Montessoriskole, Alta
 • Kåfjord bygdelag, Alta
 • Langfjord handel, Alta
 • Miljøagentene i Alta
 • Hallvika velforening, Måsøy
 • Havøysund hundeklubb, Måsøy
 • Havøysund skole, Måsøy
 • Ingøy grendelag, Måsøy
 • Tufjord molta & utleie AS, Måsøy
 • Kautokeino frivilligsentral
 • Kjæs bygde- og hytteforening, Porsanger
 • Porsanger kommune
 • Nordishavet badeklubb, Gamvik
 • Skjånes skole, Gamvik
 • Syltefjord båtforening, Båtsfjord
 • Vadsø atletklubb
 • Naturvernforbundet, Sør-Varanger
 • Storbukt hytteforening, Sør-Varanger
 • Kobbholmen båtforening, Sør-Varanger
 • Kirkenes froskemannsklubb, Sør-Varanger
 • Jarfjord ungdomslag, Sør-Varanger

I tillegg vil 37 privatpersoner være med og gjøre en innsats i sitt lokalmiljø.

Finnmark går sammen for bedre helse

Trenger vi et eget arbeidsområde som heter "Friluftsliv og folkhelse"? Det meste av det friluftsrådet gjør har god fysisk og psykisk helse som mål. Perletur er ryggraden i vårt arbeid. Klarer vi å få enda flere til gå Perleturer, vil det være viktig i arbeidet med god helse og økt trivsel.

Men vi ønsker å gjøre mer enn bare Perletur. Vi ønsker å samarbeide med de i kommunene som arbeider med:

 • Rus og psykatri
 • Personer med funksjonsnedsettelser (fysisk og kognitivt)
 • Eldre
 • Personer med livsstilsutfordringer

For å lykkes i arbeidet med å oppnå resultater til beste for innbyggere trenger vi å etablere kontakt og samarbeid med de i kommunene som jobber med dette, samt at vi får med organisasjoner og andre frivillige der det er naturlig.

Friluftslivets uke med ordførerturer søndag 3. september

Den nasjonale friluftslivets uke gjennomføres fra 2.-10. september. Den ønsker vi å markere bredt i hele Finnmark. Blant annet med "På tur med ordføreren".

Søndag 3. september kl. 12 blir det Dette lavterskelturer med ordføreren som turleder, der turen gjennomføres i tett samarbeid med noen som står på for friluftsliv og folkehelse. Alle som deltar er med i trekningen av flotte Perletur-premier. De fleste ordførerturene vil gå til en Perletur.

Samtlige kommuner oppfordres til å avklare sted for turen innen 1. april. Etter det vil det bli lagd felles (digital) plakat som viser at Finnmark står sammen og får til ordførerturer i alle kommuner. Det er målet.

Kommuner som ønsker en annen dato står fritt til å gjøre det.

Les mer om Friluftslivets uke HER

Ut og Plukk - registrer både bærturer og søppelplukking

Første versjon av nye Ut og Plukk ble lansert høsten 2022. Til årets bærsesong skal de siste detaljer være på plass. I tillegg til bærplukking kan det også registreres strandrydding og annen søppelplukking på utogplukk.no

Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Det er et mål at personer med innvandrerbakgrunn gis mulighet til å ta del i ulike friluftslivsaktiviteter, og på kunnskap og erfaring om det å være ute til alle årstider.

Dette gjelder både ordinære flyktninger, personer som er på flukt fra krigen i Ukraina og personer tilknyttet fiskerindustrien i Finnmark.

Først og fremst er det viktig å få flest mulig med på Perletur, friluftsskolene, ordførerturene og de andre arrangement og aktiviteter som gjennomføres. I noen tilfeller er det behov for egne aktiviteter, f.eks. sommerukene som gjennomføres i samarbeid med de i kommunene som arbeider for å gi flyktninger og andre med innvandrerbakgrunn god helse og gode dager.

Friluftsrådet ønsker kontakt og samarbeid med disse, samt bedrifter som ønsker å legge forholdene til rette for sine ansatte.

Friluftskort er en 15 timers grunnopplæring i friluftsliv

Friluftsskoler i alle kommuner - Det er målet

Det ble i 2022 gjennomført 20 friluftsskoler i 12 forskjellige kommuner. Nordkapp har sin egen friluftsskole. De fleste i sommerferien, men også noen i høstferien. Målet i år er enda flere friluftsskoler. Aller helst i alle våre 18 kommuner. For å lykkes med det trenger vi ledere som vil være med. Disse for opplæring og betalt for å gjøre jobben.

Vi trenger friluftsskoleledere i følgende kommuner:

 1. Loppa
 2. Hasvik
 3. Hammerfest
 4. Berlevåg
 5. Måsøy
 6. Alta (ledere på plass)
 7. Porsanger (ledere på plass)
 8. Karasjok (ledere på plass)
 9. Kautokeino (ledere på plass)
 10. Lebesby (ledere på plass)
 11. Gamvik (ledere på plass)
 12. Sør-Varanger (ledere på plass)
 13. Vardø (ledere på plass)
 14. Vadsø (ledere på plass)
 15. Tana (ledere på plass)
 16. Nesseby (ledere på plass)
 17. Båtsfjord (ledere på plass)
 18. Nordkapp (Styrer selv)
Våre friluftsskoler inngår i en større nasjonal satsing

Våre administrative og politiske kontaktpersoner

Det er med friluftsrådet som med ekteskapet. Samarbeid begge veier må til for å lykkes. Det å bygge nettverk og etablere kontakt med ansatte og frivillige er viktig i arbeidet med å oppnå resultater som kommer friluftslivet og innbyggerne til gode.

I hver kommune finnes det en administrativ hovedkontakt, samt at kommunene også valgt sine politiske kontaktpersoner. Hvem dette er pr. 1. januar 2023 ser du HER

Hver kommune velger sin administrative kontaktperson


Dokumenter om friluftsrådets arbeid

Årsrapport 2022 - HER

Arbeidsprogram 2023 - HER

Budsjett 2023 - HER

Samarbeidsavtale mellom kommunene vedr. Finnmark Friluftsråd fra 2020 - HER

Vi møtes på mange måter

Kommunemøter

Dette er i all hovedsak fysiske møter der friluftsrådet kommer på besøk, men vi vil også gjennomføre digitale møter. På tampen av 2022 rakk vi å møte disse kommunene fysisk:

Alta, Hammerfest, Kautokeino, Nesseby og Vardø.

Kommuner som ønsker administrative og/eller politiske møter med Finnmark Friluftsråd kan bruke skjemaet under, eller kontakte oss direkte.

Møter i administrasjonsgruppa

I hovedsak er det ikke egne referat fra kommunemøtene.

03.01.2023

Her deltok disse kommunene: Alta, Berlevåg, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger og Vadsø.

Styremøter

Her er referat fra møtene.

Styremøte 04.01.2023 - HER

Representanskapsmøt

Gjennomføres som Teams-møte tirsdag 6. mars kl. 10:00. Innkalling er sendt direkte til kommunens valgte politiske kontaktpersoner. Administrative kontaktpersoner kan møte som observatør.

Andre møter og samlinger

 • Nasjonal sti-konferanse gjennomføres i Tromsø 28. og 29. mars - Program og påmelding HER
 • Nasjonal friluftslivskonferanse med årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund gjennom føres i begynnelsen av juni. Mest sannsynlig i Haugesund.
 • Skal vi prøve å få til en samling i Finnmark i løpet av 2023? Det er flere muligheter. Kanskje først og fremst i Porsanger 28. og 29. juni. Dette i forbindelse med åpningen av Perletur-hytta der. Det er også mulig å gjøre noe i tilknytning til Arctic Race of Norway i august. Og Varangerfestivalen. Også det i august.
Kommunemøter 2023
Hvilket møte ønskes (flere valg er mulig):