Johan Grell er tildelt "Friluftslivets ildsjelpris" i Finnmark

Friluftslivets ildsjelpris i Finnmark deles i ut 2022 for første gang. Prisens aller første vinner er Johan Grell fra Hammerfest og omegn turlag.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

"Årets vinner legger ned en enorm innsats i frivillig arbeid der friluftslivet er sentralt. Gjennom visjonære planer, hardt arbeid og engasjement klarer årets vinner å gjøre seg bemerket i sitt lokalsamfunn. Resultatene av innsatsen viser seg på mange måter. Noen av vinnerens prosjekter blir varige helsefremmende tiltak i lokalsamfunnet, andre gir opplevelser for livet, og noen kan til og med være livreddende.

Årets vinner har ett stort hjerte for friluftsliv og deler gladelig sin kunnskap med andre, både unge og eldre. Friluftslivet er også sentralt i vinnerens daglige arbeid. I sine møter med barn og unge er kunnskap om, og læring i naturen en sentral del av tenkemåten. Med langvarig engasjement, dedikasjon og vilje til å legge hjertet i arbeidet er årets vinner en av friluftslivets klare ildsjeler.

Gratulerer til Johan Grell som vinner av den første kåringen av Friluftslivets ildsjelpris i Finnmark!

Friluftlivsglede er også sentralt når Johan ikke opptrer som frivillig i turlaget. Til daglig er Johan lærer på en barneskole i Hammerfest. Han blir av sine kollegaer omtalt som en fantastisk kar som setter friluftslivet i fokus og tar det med seg i sin planlegging av skoledagene. Han utfører gode og spennende undervisningsopplegg ute sammen med sine elever. Han bidrar til mye ny og positiv tenkning rundt uteskole og deler ideene med de andre lærerne på skolen.

Skoleklassene hans får høy kompetanse på friluftsliv i alle årstider. Det viste seg å være verdifullt da en av hans tidligere elever ble utsatt for snøskred. Eleven klarte seg gjennom snøskredet og mintes Johan sine ord om at det er viktig å holde seg helt rolig. Det, og at en kamerat fikk tak i hjelp raskt var trolig det som reddet livet.

Johan Grell fortjener prisen som Friluftslivets Ildsjel i Finnmark og kåres herved til Ildsjelprisens første vinner. Vi gratulerer Johan med prisen og håper denne oppmerksomheten gir energi og motivasjon til å fortsette den enorme innsatsen som legges ned"

Prisen ble utdelt under en konferanse i Tromsø 3. november, med cirka 60 deltakere. Noen var tilstede fysisk, mens resten fulgte konferansen digitalt.

Samarbeidet med sherpaene har gitt steintrapp til Tyven

Johan har i mange år lagt ned mye tid på friluftsliv, hans store bidrag viser seg på mange områder. Han har vært uvurderlig i arbeidet med å få etablert en sherpatrapp til Tyven i Hammerfest. Arbeidet har vært omfattende og har bestått av å samle støtte, ordne økonomi og følge opp det praktiske arbeidet. Arbeidet som Johan og resten av Hammerfest og Omegn Turlag har lagt ned har tatt tusenvis av timer. Før Sherpatrappa kom på plass var det registrert 10 000 besøkende til Tyven hvert år, nå er sjansen stor for at tallet kommer opp til 45 000 besøkende. Arbeidet som Johan har bidratt ivrig til kan få stor betydning for folkehelsen i Hammerfest og bidra til økt friluftslivsglede for mange innbyggere.

Står på også som lærer

Som nestleder av Hammerfest og Omegn Turlag har Johans tidligere bidrag også blitt belønnet med en prisutdeling. I 2017 ble turlaget vinnere av Finnmark Fylkeskommunes Folkehelsepris for å aktivt fremme folkehelsetiltak rettet mot barn og barnefamilier og som fremmer uorganiserte tiltak som er viktig for å ta nærnaturen i bruk. Slike tiltak har vært en del av Johan sine bidrag over mage år. Han har flere ganger arrangert Kom-deg-ut-dagen og #nattinaturen med Barnas turlag i Hammerfest. Der turgåing, padling, pil og bue, luftgeværskyting, snekring og spikking av småbåter, bærplukking, bålkos, fisking, gjemsel og friluftsliv har vært blant aktivitetene. Med et så godt og variert tilbud er det ikke rart at disse arrangementene er populære.