Mye spennende på arbeidsprogrammet i Frivillighetens år 2022

Arbeidsprogrammet for Finnmark Friluftsråd 2022 består av disse 13 hovedoppgavene:

1. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom (Ny oppgave)

2. Frivillighetens år 2022 (Ny oppgave)

3. Perletur

4. JuleSPREK og VinterPerle

5. Ut og Plukk

6. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

7. Læring i friluft – MER og BEDRE utetid, skoler og barnehager

8. Friluftsliv og folkehelse - Personer med særskilte behov

9. Friluftskort – Grunnopplæring i friluftsliv

10. På tur med ordføreren

11. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom

12. Marin forsøpling og strandrydding - Les mer HER

13. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv (Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer)

Komplett arbeidsprogram finnes HER