Turkart for Alta, Berlevåg/ Båtsfjord, Loppa og Vadsø/Vardø kjøper du her

Turkart er en viktig oppgave for Finnmark Friluftsråd. Fem kommuner var først ute i vår serie turkart i målestokk 1:50 000 med turløyper og annen nyttig informasjon om turgåing og friluftsliv. Nå i løpet av sommeren kommer også kartpakken for Alta. For å få med hele kommunen består kartpakken av to kart, med trykk på begge sider.

Disse turkartene er nå klar for bestilling:

Kart 1: Loppa

Kart 2: Berlevåg og Båtsfjord

Kart 3: Vadsø og Vardø

Kart 4: Alta (ventes ferdig i månedsskiftet august/september)

De tre første kartene koster kun kr 150,-. Prisen for den doble kartpakken for Alta er kr 250,-

Bestill kart i vår nettbutikk her: https://nettbutikk.utinord.no/...

Kartene for Loppa, Berlevåg/Båtsfjord og Vadsø/Vardø sendes umiddelbart. Kartpakkene for Alta sendes så snart vi har fått levert fra produsenten. Dette vil ventelig skje i månedsskiftet august/september.

Det er også mulig å kjøpe i butikker i kommunene.