Felles kalender for friluftsliv i Finnmark

Klarer vi å samle alt som skjer innen friluftsliv på vår nettside? Det er mange som ønsker å vite hvilke turer, aktiviteter og arrangement som skal gjennomføres i Finnmark i løpet av året.

Fram til nå har det ikke eksistert noen slik felles oversikt. For å lykkes med å lage en god oversikt, er vi avhengig av at mange melder inn sin turer. Bruk dette for å melde inn, så følger vi opp med å legge ut på perletur.no - Arrangementskalender vil vil også være med i våre nyhetsbrev, det vi legger ut på Facebook m.m.

Friluftskalender 2023