Se hva Finnmark Friluftsråd skal jobbe med i 2023

Mye skal skje fra flere Perletur-hytter og strandrydding til samarbeid med skoler og barnehager samt videreutvikling av Perletur.

I arbeidsprogram for 2023 som finnes HER, framgår disse 13 arbeidsområdene:

1. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom

2. Perletur

3. VinterPerle og JuleSPREK

4. Ut og Plukk

5. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

6. Læring i friluft – MER og BEDRE utetid, skoler og barnehager

7. Friluftsliv og folkehelse - Personer med særskilte behov

8. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

9. På tur med ordføreren

10. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom

11. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv (Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer)

12. Marin forsøpling og strandrydding

13. Andre oppgaver