VinterPerle med 13 667 gjennomførte turer i 7 kommuner

Årets VinterPerle er avsluttet. I år med 589 deltakere som gjennomførte 13 667 turer. Fjorårstallene var 318 deltakere og 4 469 gjennomførte turer.

Det er ingen naturlig sammenheng mellom aktivitet og kommunestørrelse. Hva kan årsakene til det være?
Dette skal det jobbes med fram til neste VinterPerle.

Målet neste vinter må være å få med enda flere deltakere og kommuner med på vinterutgaven av Perletur.