Visjonen er god helse for alle i Finnmark

Det ble en svært positiv opplevelse når det torsdag 23. april ble gjennomført webinar, der lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle (bilde) snakket om fysisk aktivitet og folkehelse.

Nærmere 200 deltakere fra Sunnmøre og Nord-Norge deltok på samlingen i regi av friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark. Gledelig med så imponerende god deltakelse.

Samme dag ble også utkast til handlingsprogram for "Frisk i Friluft i Finnmark" 2020-2023 sendt til kommunene. Dette som en forlengelse av prosjektbeskrivelsen for vårt folkehelsearbeid som kommunene tidligere har fått tilsendt, der fristen for tilbakemelding er 1. mai.

Vedlagt følger prosjektbeskrivelsen for "Frisk i Friluft i Finnmark" med utkast til Handlingsprogram Frisk i Friluft i Finnmark som det skal arbeides mer med fram mot sommeren.