7 703 turgåere gjennomførte 157 981 Perleturer i 2023. Opp eller ned i din kommune?

Her ser dere Perletur-besøkstall for 2023. Solid opptur i mange kommuner, men noen opplever nedgang.Greit utgangspunkt dette når vi skal sette oss mål og planlegge Perletur 2024.

Perletur ble i 2023 gjennomført for 8. gang siden oppstarten i 2016. Samtlige 18 kommuner i Finnmark deltok, der turgåerne hadde 564 turer på kryss og tvers rundt om i hele Finnmark.

Her er fjorårets tall, sammenlignet med 2022. Legg merke til at et ganske stort antall deltakere er registrert uten adresse/kommune. Dette betyr at i realiteten er tallene for den enkelte kommune. Vi må sørge for å få knyttet kommune til samtlige deltakere ved oppstart Perletur 2024.