Vårt arbeid

3. februar i 2016 ble Finnmark Friluftsråd stiftet. Forarbeidet startet i Friluftslivets år 2015. Sparebank1 Nord-Norge skal ha litt av æren for at friluftsrådet kom i gang. De ønsket å bevilge kr 50 000 som friluftsrådene kunne bruke til å markere Friluftslivets år. Banken var positiv til at Finnmarks tilskudd kunne brukes til å avklare interessen for et friluftsråd også helt nord i landet. I forbindelse med Friluftslivets år arrangerte Finnmark Fylkeskommune og FeFo en konferanse i Alta, der etablering av friluftsråd i Finnmark sto på programmet. Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes Landsforbund og prosjektleder Hugo Tingvoll holdt innlegg.

Nord-Troms Friluftsråd var nettopp stiftet og i Sør-Troms ble de enige om å lage et felles friluftsråd med Ofoten, som allerede hadde sitt. Dermed var samtlige kommuner i Nord-Norge med i friluftsråd, med unntak av i Finnmark. Ganske kjapt gjorde samtlige 19 kommuner vedtak om å bli med i det interkommunale samarbeidet, der målet var å oppnå resultater innen friluftsliv og folkehelse som kommunene vanskelig kunne oppnå alene. Det ble vurdert om Finnmark skulle inndeles i flere friluftsråd, men konklusjonen ble at det totalt sett var flest fordeler med et felles for alle kommunene i Finnmark.

Hasvik og Vadsø valgte å melde seg ut av friluftsrådet ganske kjapt, men Vadsø ba om å få delta med et eget «Perletur-medlemskap». Nettopp Perletur ble kjapt den største og viktigste oppgaven for Finnmark Friluftsråd. Hugo Tingvoll som hadde oppgaven med å være prosjektleder for oppstarten, ble engasjert videre som daglig leder etter at friluftsrådet ble stiftet. Anton Dahl ble valgt som første styreleder av Finnmark Friluftsråd, et verv han har beholdt siden.

Samarbeidsavtale

Styret velges på representantskapsmøtet (tidligere årsmøtet) og er ansvarlig for driften av Finnmark Friluftsråd. Vedlagt følger samarbeidsavtalen (endret navn fra vedtekter i samsvar ny Kommunelov).
Samarbeidsavtale

Aktuelle dokumenter

Vedlagt følger: 1. Arbeidsprogram 2022. 2. Årsrapport 2021. 3. Protokoll representantskapsmøte 08.03.22
Last ned Arbeidsprogram-2022 Last ned Protokoll-representantskaprsmøte-2022 Last ned Årsrapport-2021-ny-versjon

Administrasjonsgruppas møter

Styremøter

Kontaktpersoner Finnmark Friluftsråd, styret og kommunene

Styret velges på årsmøtet og er ansvarlig for driften av Finnmark Friluftsråd

Styret er sammensatt slik:

Styreleder:
Anton Dahl, Kautokeino - Mobil: 979 57 510 - Epost: anton-d@online.no

(valgt som leder for ett år, styremedlem for 2022-2024)

Styremedlemmer:
Anita Kivijervi, Alta - (valgt som nestleder for ett år, styremedlem for 2022-2024)

Svein Atle Somby, Karasjok (valgt for 2022-2024)

Hanne Harila, Vadsø (valgt for 2022-2024)

Siv O. Gamst, Hasvik (valgt for 2023-2025)

Protokoll fra siste representantskapsmøte, gjennomført 6. mars 2023 finnes HER

Administrasjonen

 • Hugo Tinvgoll
  Daglig leder
  975 20 450
 • Karina M. Sivertsen
  Koordinator friluftsliv og folkehelse
  452 70 566
 • Ane Kvammen
  Koordinator/aktivitetsleder friluftsliv og folkehelse
  907 17 520

Kommunekontakter

Hver kommune har valgt kontaktperson som følger opp Finnmark Friluftsråd. Hvor stillingen er forankret i administrasjonen varierer.

Alta kommune
Aase Kristin H. Abrahamsen
Berlevåg kommune
Ann Kristin Wensel
Båtsfjord kommune
Ståle Olsen
Gamvik kommune
Ikke avklart pr. 1. jan. 2023
Hammerfest kommune
Tom-Eirik Ness
Hasvik kommune
Jacob Fredrik Østhassel
Karasjok kommune
Ann Holmestrand
Kautokeino kommune
Isak Eikelmann
Lebesby kommune
Maria Løkvoll
Loppa kommune
Cathrine Jensen
Nesseby kommune
Máret Ingá Smuk
Nordkapp kommune
Martin Gaare (foreløpig)
Måsøy kommune
Jonas Muhammad (foreløpig)
Porsanger kommune
Victor Gamst
Sør-Varanger kommune
Helene Melhus Rødne
Tana kommune
Erlend Eide
Vadsø kommune
Ikke avklart pr. 6. mars 2023
Vardø kommune
Ikke avklart pr. 1. jan. 2023

Politisk kontaktperson

Etter vedtektene for Finnmark Friluftsråd skal kommunene velge politisk utsending til årsmøtet. Valg gjøres i etterkant av høstens kommunevalg. Oversikten presenteres etter hvert som valgene blir gjort.

Alta kommune
Anita Kivijervi
Berlevåg kommune
Kenneth Hammari
Båtsfjord kommune
Lone Johansen
Gamvik kommune
Gunn Mari Kristiansen
Hasvik kommune
Siv Olsen Gamst
Hammerfest kommune
Terje Wikstrøm
Karasjok kommune
Svein Atle Somby
Kautokeino kommune
Anton Dahl
Lebesby kommune
Sigurd Rafaelsen
Loppa kommune
Ken-Gøran Pedersen
Nesseby kommune
Knut Store
Nordkapp kommune
Bengt Roger Markussen
Måsøy kommune
Rune Mathisen
Porsanger kommune
Jon Nikolaisen
Sør-Varanger kommune
Lena Norum Bergeng
Tana kommune
Liz Utsi
Vadsø kommune
Hanne Harila
Vardø kommune
Ørjan Jensen

Her er nyttig informasjon til deg som arbeider med Perletur i din kommune

Arrangørhåndboka finner du HER

Les hva lærere sier om "Læring i friluft"

Høsten 2020 ble det gjennomført en undersøkelse der 58 lærere svarte om deres erfaringer med "Læring i friluft". Rapporten følger vedlagt. Mari Ilbro Bergsrønning fra Kvalsund skole ble trukket ut som vinner av Perletur-hengekøye for sin deltakelse. Rapporten finnes HER

Her er informasjon om Læring i friluft

Samarbeidsavtalen mellom skolene og Finnmark Friluftsråd finnes HER - Alle skoler mottar skilt som vist på bildet. Dette som en synlig markering av det samarbeid som eksisterer.

"Håndbok for Læring i friluft i Nord-Troms og Finnmark" ønskes delt ut til samtlige lærere og drøftet i personalet. Ta kontakt slik at vi kan sende dere det antall dere trenger. Finnes også HER

Pr. 20. januar 2021 har vi med disse skolene. Se HER

Trenger du tips til samarbeidsøvelser? Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd har utarbeidet et hefte med tips. Ta kontakt slik at vi kan sende dere det antall dere trenger. Finnes også HER

Vi har laget en film-snutt om Finnmark Friluftsråd og vårt arbeid med "Læring i friluft". Kan sees på YouTube HER

Mer og bedre utetid i barnehager i Finnmark

Her lages det pizza på bål. En av våre aktiviteter hvor vi har besøkt barnehagene.

Finnmark Friluftsråd og barnehagene i nettverket skal samarbeide for å heve kvaliteten på utetiden ved å fokusere på følgende arbeidsområder:

-Legge til rette for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i variert terreng

-Stimulere til aktiviteter som skaper samhold og fellesskap utendørs

-Gi natur-, kultur-, og nærmiljøopplevelser – lære om virkeligheten i virkeligheten

-Stimulere nysgjerrighet og utforskertrang i naturen

-Gi barna gode opplevelser og erfaringer i friluft

-Lage og spise sunn mat ute

Vi har 4 nettverk i Finnmark:
Alta
Hammerfest
Sør - Varanger
Finnmark

Å være med i nettverket er gratis.

Det jobbes i forhold til disse tre hovedtema:

 • Kurs, kompetanse og erfaringsutveksling
 • Arrangement og aktiviteter
 • Utstyr og anlegg


Er din barnehage interessert i å bli med å et av våre nettverk? Send mail til karina@perletur.no for mer informasjon.

I slutten av mai gjennomførte vi spikkekurs i Alta

Denne gangen var det barn og ansatte fra Holmen og IMI som deltok på krus i spikking med Eivind Falk sammen med Finnmark Friluftsråd. En kjekk og lærerik dag!

Har du lyst på spikkekurs til neste år i din kommune? Send mail til karina@perletur.no

I mars gjennomførte vi snøformingskurs i Sør - Varanger

Artig og lærerikt. Slik kan dagen oppsummeres. Det var ansatte i barnehager i Sør-Varanger som denne gang deltok på kurs i snøforming sammen med Finnmark Friluftsråd.

Har du lyst på snøformingskurs til neste år i din kommune? Send mail til karina@perletur.no

Neste aktivitet i nettverket er Webinar med Jostein Rønning Sanderud: Lek og utforsking i natur

Dato kommer

Innhold:

Lek ute har historisk sett vært en viktig del av nordisk barnehagepedagogikk og blir fortsatt vektlagt i Rammeplanen. Samtidig bidrar sentrale diskurser, som for eksempel “risikolek”, “fysisk aktiv lek” og forventninger om mer målstyrt læring i barnehagefeltet til hvilke verdier pedagoger, politikere og foreldre gir “selvstyrt lek”. Sett sammen kan diskursene bidra til å ta tid fra barns selvstyrte lek i naturmiljø på grunn av forventninger om å “sikre” barns helse og læring.

I dette webinaret skal vi diskutere barns utforsking av omgivelsene og seg selv mens de leker på egenhånd i natur. Videre vil vi se på noen didaktiske prinsipp som kan fremme selvstyrt lek og utforsking.

Jostein Rønning Sanderud er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og underviser blant annet på Barnehagelærerutdanningen og Studieprogrammet Bachelor i friluftsliv.

Send mail til karina@perletur.no om du ønsker å delta.

Årshjul

Årshjul for 2023/2024 kommer.

(Det vil være lokale variasjoner)

Småfota på tur

Har din barnehage behov for påfyll av noe av utstyret til Småfota på tur? Send mail til karina@perletur.no
Last ned Notat-om-småfota-pakken

Samarbeidsavtale

Last ned Samarbeidsavtale-barnehager-Finnmark-2023