Vi har en jobb å gjøre når det gjelder friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - Kanskje du vil bli med?

Folkehelseinstituttet har lagt fram årets ferske tall, som viser at Finnmark fortsatt er "dårligst i klassen" når det gjelder folks helse.

Folkehelsekoordinator Gjermund P. Wiik fra Alta kommune måtte i Dagsrevyen forklare hva dette skyldes og hva vi kan gjøre med det. Gledelig at det går framover, men fortsatt har vi en jobb å gjøre.

Her er lista som viser hva Finnmark Friluftsråd jobber med:

  • Perletur har utviklet seg til å bli Finnmarks største og viktigste aktivitet for friluftsliv med 7 703 deltakere som i 2023 gjennomførte 157 981 turer.
  • Samtlige kommuner deltar. Slik det ligger an, så vil finnmarkingene år kunne velge blant 591 forskjellige Perleturer, spredt rundt om i samtlige 18 kommuner.
  • Det er bygd flotte dagsturhytter i 15 kommuner. I år skal det bygges ytterligere fem Perletur-hytter.
  • Vi jobber for at det i samtlige kommuner må være tverrfaglige arbeidsgrupper som har friluftsliv, fysisk aktivitet, folkehelse og naturopplevelser som sin oppgave.
  • MER og BEDRE utetid i samarbeid med fylkets skoler og barnehager er en av Finnmark Friluftråds aller viktigste oppgaver.
  • Friluftsliv som ferieaktivitet og fritidsaktivet er en oppgave det jobbes mye med.
  • Det ligger mye god folkehelse i strandrydding. Se punktet under.
  • Friluftsrådet ønsker mer samarbeid med de som arbeider med personer med særskilte behov. Dette kan være eldre, personer med funksjonsnedsettelser, flyktninger og personer og personer som sliter med rus og psykiatri.
  • Vi lager temaplaner for stier, løyper og friluftsliv for samtlige 18 kommuner.

Kommuner, organisasjoner og privatpersoner som vil være på laget for bedre folkehelse for finnmarkinger bes gi tilbakemelding via skjemaet under.

Finnmark Friluftsråd trenger deg på laget!
Jeg representerer (flere valg er mulig):
Hvilke av våre arbeidsområder treffer deg best (flere kryss er mulig):