Her er tips til 10 måter å lage bål på

I LEKENDE LETT er det å lage bål en av oppgavene. Hva med å prøve å lage bål på flere forskjellige måter? Vi støtter oss på magasinet Villmarksliv og kan derfor foreslå 10 forskjellige bål. Test gjerne ut så mange som mulig. Men først litt generell informasjon og utstyr og ved.

Utstyr:

Kniv, sag, øks og Fyrstikk (lighter). Bruk never, kvister, opptenningsved og bålved som du finner i skogen. Husk mest mulig sporløs og naturvennlig ferdsel.

Veden:

Furuved har ganske høy brennverdi. Spesielt den rødoransje tyriveden brenner og antesses lett, men soter mye.

Gran har lav brennverdi, men tørrgran eller kvister er lett å finne der det er skog, og brenner godt. Granved knistrer, med fare for å antenne tørrkvist i et tre rette over bålet eller svi hull i tekstiler.

Bjørk har ganske høy brennverdi, men døde bjørker er ofte råtne og dermed dårlig ved. I mangel av annet kan alt dødt plantemateriale og lyng brukes på bål.


Kilde: Bilder og tekst om bål i dette temaet er hentet fra Villmarksliv

Stjernebål

Bruksområde:

Greit leirbål. Til matkoking. Stjernebål består normalt av fire-seks stokker i stjerneform (bålet på bildet har bare tre).

Gjør slik:

Legg tørrstokker i stjerneform. Skyves etter hvert innover under fyringen. Opptenningsmidler i midten. Mindre pinner og kubber mellom i pyramideform i midten.

Pyramidebål

Bruksområde:

Vanlig, god båltype til kos og nytte. Kjele kan ikke settes rett på.

Gjør slik:

Rundt opptenningsmiddel og tynnere pinner settes pinner og kubber i pyramideform, Hulrom i midten må etterfylles med ved.

Vinterbål

Bruksområde:

Kan lages på tiltrampet eller hard snø. Kjele kan settes rett på. Litt stødig med kjele oppå.

Gjør slik:

Legg helst armtykke, gjerne rå stokker tett underst. Legg to tørrstokker med mellomrom på tvers oppå, og to oppå der. Opptenningsmateriale/tynne pinner mellom og på toppen.

V-bål

Bruksområde:

Greit foran leirplass og til koking.

Gjør slik:

To store, lange og tørre stokker i legges i V-form. Spissen vekk fra leiren, helst med vindretningen. Opptenningsmateriale legges først innerst i V-en, små tykkere pinner og ved. Kjelen settes oppå spissen eller på to rå pinner på tvers.

Pagodebål

Bruksområde:

Rasktbrennende leirbål som gir mye varme og lys. Litt ustabilt med kjele rett oppå (Bålet på bildet har bare én "påbygning" - kan gjerne være flere).

Gjør slik:

To og to kubber legges oppå hverandre med mellomrom, vekselsvis i hver retning, kortere kubber for hvert lag. Får en avsmalnende firkantform. Opptenningsmateriale og tynnere ved i midten.

Tømmerhuggerens leirbål

Bruksområde:

Kaffe og matkoking. Kjelen står støtt.

Gjør slik:

Fra toppen av en tørr vedkubbe skjæres flere dype kutt på tvers med motorsag. Fyll sagflis mettet med diesel eller parafin i sagskårene og tenn på.

Bål av ferske materialer

Bruksområde:

Koking og kok. Brenner sakte.

Gjør slik:

Rå ris eller kvister av bjørk, dvergbjørk eller vier legges i samme retning med oppfyringsmateriale i bunnen. Også rå einer brenner. Bålet må ha god trekke, og du må legge på nye materialer ofte. Etter hvert kan også tykkere, rå kvister legges på. Frosne bjørkeris (ikke tin dem) brenner også godt.

Kjapt kaffebål

Bruksområde:

Kaffekjele kan settes på/inni, men sikrest på pinne (kjerring) over.

Gjør slik:

Et litt mer tilfeldig bål der det ligger opptenningsmateriale innerst, så tykkere pinner og ved oppå/rundt litt tilfeldig. Et raskt bål som kan lages uten øks eller sag av knekte kvister.

Nying

Bruksområde:

Leirbål som brenner lenge, velegnet foran soveplass.

Gjør slik:

Legg to lange, store tørrkubber med litt sprik på trygt underlag. Opptennings- og småved mellom. Kan droppes: Legg to rå, sterke pinner på tvers nær enden av kubbene, og ny kubbe oppå i midten.

Tyribål

Bruksområde:

Gir varme og kos. Velegnet til koking.

Gjør slik:

Tyribål har ingen definert konstruksjon, fordi det ages av ofte veldig ujevnt formede deler av gamle, tørre fururøtter eller kvister. Opptenningsved er nesten unødvendig, ettersom tyri er full av harpiks og terpentinstoffer.