Vil du være med og gjøre friluftsliv til en god aktivitet på fritiden for barn og ungdom?

Vil du være med og jobbe med friluftsliv for barn og ungdom? I så fall ønsker Finnmark Friluftsråd kontakt med deg. Målet er gjøre friluftsliv til en fin fritidsaktivitet for jenter og gutter over hele Finnmark. Vi tenker fritid. Vi samarbeider allerede med skoler og barnehager, og vi har friluftsskoler i sommerferiene. Men friluftsliv på fritiden, der er vi for dårlige. Skal vi lykkes, må det tenkes nytt, og vi må samarbeide.

For å lykkes trenger vi lederer og instruktører som har lyst til å være med på vår nye satsing. Hvordan dette skal gjøres må vi finne ut av. Vi kan neppe gjøre som i lags- og foreningslivet og si at det er trening (friluftsliv) for eksempel hver onsdag kl. 19. Vi må sannsynligvis finne en annen modell. Kanskje skal vi samarbeide med idrettslag og andre som arbeider med fysisk aktivitet, jakt og fiske? Kanskje det kan tenkes nytt der vi gjør noe sammen med kulturskolene?

Målet er at barn og ungdom skal få oppleve ulike friluftslivsaktiviteter til alle årstider. Vi ønsker at de skal lære noe nytt. Det kan for eksempel være bål og utemat, kart og kompass, bekledning og utstyr, leirliv og overnatting. En start kan være en felles digital samling med interesserte fra hele Finnmark. Dette for at vi i fellesskap skal finne ut hvordan vi kan få til noe bra sammen.

Finnmark Friluftsråd har fått penger som kan brukes på vår nye satsing. Lønn til ledere, transport, mat, utstyr og materiell. Dette kan være eksempler på fornuftig bruk av prosjektmidlene.

Interessert? Send e-post til post@perletur.no. Du kan også ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll (975 20 450) hvis du ønsker å vite mer.

Les mer i vedlagte notat HER

Friluftsliv som fritidsaktivitet
Påmelding Teams-møte 16. nov.