Kartverket laget kluss for alle som går Perleturer

Du opplever kanskje kart for tiden som ser ut som dette?

Feilen ligger hos Kartverket, og rammer ikke bare Perletur. Kommuner og en rekke andre som henter kart fra Kartverkets servere. Vi har ikke kjennskap til hvor lang tid det vil ta før Kartverket har klart å rette opp feilen.