Les om alle Perletur-hyttene

Det som startet som en prosjekt der målet var å bygge én dagsturhytte, utviklet seg etter hvert til å omfatte samtlige kommuner i Finnmark. Ved utgangen av 2023 var det bygd en slik åpen dagsturhytte i 14 av våre 18 medlemskommuner.

De fire første hyttene kom i 2021, så ble det fulgt opp med ytterligere seks slike Perletur-hytter i 2022. I 2023 ble det bygd i fire kommuner. Målet er å fullføre i de restende kommunene i 2024. To av Perletur-hyttene har spesialdesignet toalett. Dette er Karasjok og Måsøy.

Flott beliggenhet med god utsikt er felles for alle de 14 Perletur-hyttene (som er blitt vårt navn på dagsturhyttene). Noen av kommunene har også startet arbeidet med å planlegge bygging av hytte nummer to.

Her er annen felles informasjon om dagsturhyttene:

  • Arkitekt: Biotope - Tormod Amundsen
  • Utførelse: Dividalsbygg AS
  • Finansiering: Spillemidler, samt verdifulle bidrag fra Nordenfjeldske Bykreditts stiftelse, Gjensidigestiftelsen og Samfunnsløftet. Også kommunene har bidratt med sin egenandel

Alle hytter (med unntak av Berlevåg) er turmål i Perletur 2024

Artikkelen finnes under "Vårt arbeid" her på perletur.no - Se HER