Leserinnlegg om Perletur-hyttene: FeFo, dette var skuffende

Her er leserinnlegget som er sendt til samtlige aviser og media i Finnmark

Bildetekst: Daværende ordfører Helga Pedersen og daglig leder Hugo Tingvoll i Finnmark Friluftsråd i forbindelse med åpningen av Perletur-hytta i Tana i 2023.

Samtidig som Folkehelseinstituttet kom med tallene som viser at Finnmark fortsatt er «dårligst i klassen» når det gjelder folkehelse, så fordelte FeFo årets tilskudd til anlegg som skal få flere finnmarkinger ut på tur. Det var dessverre skuffende lesning. For fjerde året på rad velger FeFo å overse den store satsningen med Perletur-hytter rundt om i Finnmark. Som vi vet, er dette åpne hytter med utsikt og beliggenhet, som har bidratt til å få finnmarkinger ut på tur. Trodde det skulle ble tilskudd i år, fordi vi hadde ventet så lenge. Men forstår nå at FeFo har bestemt seg for at inn i Perletur-hyttene, det vil de ikke. For å si det sånn.

Kjedelig at FeFo ikke vil bidra økonomisk, når gavestiftelser med baser i Oslo, Trondheim og Tromsø har vært med og fronte satsingen som er så viktig i arbeidet helse, trivsel og bolyst. Kommunene bidrar. Det samme gjør næringslivet, og ikke minst fylkeskommunen som via spillemidlene har gjort det mulig å gjennomføre «Finnmarks største prosjekt for friluftsliv og folkehelse». Men altså ikke FeFo. Skuffende. FeFo sitter på pengesekken som etter vår mening, burde vært en selvfølge å åpne i arbeidet med bygge Perletur-hytter i Finnmark.

For les ha FeFo selv skriver om hvordan tilskuddsordningen til lokalsamfunn og bolyst skal brukes:

«Midlene skal bidra til å bygge større og varig infrastruktur som gir økt bolyst og folke-

helse, bidra til økt aktivitet og verdiskaping ved å gjøre stedet/området mer attraktivt som reiseliv».

Perletur-hyttene er altså midt i blinken for tilskuddsordningen. Vanskelig å se for seg et tiltak som passer bedre, enn disse flotte hyttene tett på der folk. Hytter som gjør det enklere for folk å komme seg på tur. Gå inn, fyre i ovnen og nyte utsikten. Hytte er en del av tradisjonen for mange finnmarkinger. Ikke alle kan få seg sin egne hytte. Perletur-hyttene bidrar til at flere skal ha en hytte å kunne gå til.

Så langt har Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene bygd 14 slike Perletur-hytter. Kun Hasvik, Hammerfest og Kautokeino kommune gjenstår. Alta og Nordkapp er allerede godt i gang med planlegging av hytte nummer to. Alle disse skal bygges i 2024. Dessverre uten FeFo på laget. Ikke helt korrekt det. FeFo har gitt oss grunneiertillatelse, slik at de skal kunne kreve oss for årlig festeavgift. Men å gi tilskudd til prosjektene som er så viktig for friluftsliv og folkehelse, det gjør FeFo ikke.

PS: På perletur.no er det bilder og oversikt som viser alle de 14 Perletur-hyttene som så langt er bygd i Finnmark.