Hva med å melde din arbeidsplass med på Perletur Bedrift?

Langt om lenge kan vi endelig lansere Perletur sin egen bedriftsmodul. Med denne kan arbeidsgivere legge forholdene bedre til rette for sine ansatte. Perletur Bedrift fungerer slik at arbeidsplassene får sin egen bruker på Perletur.

Kontaktperson sender informasjon til arbeidsplassens ansatte med informasjon og oppfordring om å bli med. Sånn sett vil Perletur kunne fungere som et tiltak for å skape miljø, fremme god helse og kanskje også bidra i arbeidet med holde sykefraværet som lavt mulig.

Under Toppliste bedrift vil informasjon om arbeidsplassene som deltar framgå. Besøkstall fra bedriftssiden teller også med på de øvrige topplistene for person og kommune. Finnmark Friluftsråd inviterer små og store arbeidsplasser til å bli med. I forbindelse med lanseringen av Perletur Bedrift 2020 kan private og offentlige bedrifter og arbeidsplasser bli med gratis.

For mer informasjon kontakt daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 - Påmelding gjøres ved å sende e-post til post@perletur.no. Oppgi bedriftens/arbeidsplassens navn og kontaktperson.

Påmelding Perletur Bedrift
Ønsker dere å være med på info-møte på Teams om Perletur Bedrift
Kan dere være aktuelt for dere å bidra med "noen kroner" som kan brukes som premier i Perletur Bedrift