Se hva Finnmark Friluftsåd skal arbeide med i 2024

Allsidighet og med mål om å oppnå resultater som kommer innbyggerne til gode. Det preger vårt handlingsprogram for valgperioden 2024-2027

Finnmark Friluftsråd som ble stiftet i 2016 markerer har samtlige 18 kommuner i Finnmark med som medlemmer. Arbeidsprogrammet som forteller at mye skal skje i løpet av året er inndelt i disse kapitlene:

1. Friluftsliv og folkehelse

2. På lag med naturen

3. Perletur

4. VinterPerle og JuleSPREK

5. Ut & Plukk

6. Læring i friluft - MER og BEDRE utetid i skoler og barnehager

7. Friluftsskole som ferieaktivitet

8. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom

9. Lekende Lett - aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen

10. EU-prosjektet Beyond Horizons

11. Lederutvikling for friluftsinteressert ungdom

12. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

13. Friluftskort - Grunnopplæring i friluftsliv

14. På tur med ordføreren og bålsamtaler

15. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

16. Friluftslivets ildsjelpris

17. Friluftslivets uke og Friluftslivets år 2025

18. Marin forsøpling og strandrydding

19. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv (Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer)

20. Avslutning - Økonomi og samarbeid

Klikk her for å se Handlingsprogram for 2024-2027