Trygge turer uten bjørn i Karasjok

Undersøkelse om fellesturer i Karasjok

Undersøkelse blant alle som går Perleturer i Karasjok

Trygg på tur i Karasjok
Er du redd for å møte bjørn på tur?
Er bjørn med og påvirker hvor ofte du går på tur?
Ønsker du å være med på fellesturer med turleder?
Når ønsker du fellestur?
Kan du være med som turleder?