Vet du om fine og viktige turer i din kommune?

Vi jobber med "Temaplan for stier, løyper og friluftsliv" i samarbeid med kommunene. I den sammenheng trenger vi innspill om turer og områder som er viktig for friluftsliv og folkehelse i din kommune.

Ingenting er mer naturlig enn friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser for den som er opptatt av god helse og livskvalitet. Også i arbeidet med å oppnå trivsel og bolyst er det viktig med en målrettet satsing når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv. Ikke minst reiselivet vil se det som en fordel at flotte turer tilrettelegges til beste for turgåerne og naturen.

Har du forslag til hvilke turer og friluftsområder vi ikke må glemme i din kommune? Du trenger ikke ta med turer som er, og har vært med i Perletur. De har vi allerede kjennskap til. Men det kan være en rekke andre perler av flotte turer som bør med i en slik kartlegging, og som kanskje kan bli en Perletur i årene som kommer.

Bra hvis du kan bidra med informasjon ved å fylle ut skjemaet. Du kan også ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 - post@perletur.no

Fine og viktige turer