Vil du være med og jobbe sammen med oss i Finnmark Friluftsråd?

Vårt mål er å gjøre 2024 til et godt år, der vi oppnår resultater som kommer innbyggerne i Finnmark til gode. Til det trenger vi dyktige og engasjerte frivillige og andre medarbeidere

Finnmark Friluftsråd arbeider bredt og allsidig. Felles for alle våre arbeidområder at de handler om trivsel, god helse, fysisk aktivitet, naturopplevelser og livskvalitet for barn, ungdom og voksne i Finnmark.

Det å samarbeide med våre 18 kommuner er viktig for å lykkes. Vi trenger også å samarbeide med organisasjoner og privatpersoner for at vi skal gjøre det så bra som det vi ønsker. Kanskje du ønsker å vite mer om Finnmark Friluftsråd, og kanskje kan tenke deg å bli en på vårt lag?

Mange av våre arbeidsområder er basert på frivillig innsats. På noen områder har vi prosjektmidler som gjør det mulig med noe lønn. Ta kontakt så får du vite mer om hvilke muligheter som finnes.

Fyll ut skjema som hører du nærmere fra oss.

Les mer i vårt arbeidsprogram hvis du vil vite mer om hva vi skal arbeide med i 2024.

Finnmark Friluftsråd trenger deg på laget!
Jeg representerer (flere valg er mulig):
Hvilke av våre arbeidsområder treffer deg best (flere kryss er mulig):