Vil du være med på strandrydding?

Les videre og fyll ut skjema dersom du vil være med på denne viktige oppgaven.

Finnmark Friluftsråd har i samarbeid med "In the same boat" fått tilskudd fra Handelens Miljøfond til strandrydding i Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Sør-Varanger. Områdene som skal ryddes er merket på kartet. Se under. Det er de åtte lilla områdene i Øst-Finnmark vi har fått ansvaret for. Målet er å ha ryddet områdene innen utgangen av 2023.

Lag og foreninger som blir med vil få betalt for dugnadsinnsatsen.

Første ryddeaksjon ble gjennomført i Ytre Syltefjord (Båtsfjord) tidligere i sommer. Senere har det vært ryddet både i Berlevåg, Gamvik og Sør-Varanger. Som bildet fra Ytre Syltefjord viser var det mye avfall som ble funnet på den forholdsvis korte strekningen.

I tillegg til båter og folk fra "In the same boat" vil vi samarbeide med oppdrettsnæringen, reiselivsnæringen, fiskere og andre. Det er behov for båter til transport både av folk og innsamlet avfall. Ta kontakt dersom dere har anledning til å delta.

Båteiere og andre som trenger mer informasjon kan ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450

Fyll ut skjemaet hvis du vil være med og rydde. Vi kontakter deg med mer informasjon når vi kommer videre i planleggingen.

De aller fleste områder som skal ryddes er utsatte når det gjelder vær og vind. Høsten nærmer seg. Det betyr at det neppe blir så mye mer strandrydding denne sesongen. Fyll likevel ut skjemaet slik at vi kan planlegge i god tid det som skal skje framover.

Strandrydding Øst-Finnmark
Dette kan være av interesse for meg