Vil du være med på strandrydding?

Les videre og fyll ut skjema dersom du vil være med på denne viktige oppgaven.

Finnmark Friluftsråd ønsker samarbeid med kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner, slik at vi kan få gjort en solid innsats med strandrydding i hele Finnmark i løpet av året. Vi er med på forskjellige ordninger som gjør det mulig å støtte de som vil være med og bidra. I tillegg til å få dekt de faktiske utgifter til konteinere, transport, hansker, sekker og søppelhåndtering, satser vi på å kunne tildele "dugnadspenger" til de som vil være med og bidra.


Med tilskudd fra Handelens Miljøfond, og i samarbeid med "In the same boat", har vi fått et særskilt ansvar for å rydde i Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Sør-Varanger. Disse "spesialområdene" som skal ryddes er merket på kartet. Se under. Det er de åtte lilla områdene i Øst-Finnmark vi har fått ansvaret for. Målet er å ha ryddet områdene innen utgangen av 2023.

Men vi ønsker strandrydding i langt flere områder enn bare disse. Så langt har vi fått påmelding fra mange lag og foreninger fra Nuvsvåg sanitetsforening på grensen til Troms til Kobbholmen båtforening tett opp mot grensa til Russland. Også vann og vassdrag i Karasjok og Kautokeino skal ryddes. Veldig bra med påmelding også derfra.

Vi har også ordningen "Min del av Norge", der dere inviterer til å ta et særskilt ansvar for en strand tett på der dere holder til. Denne ordningen passer ekstra godt for skoler, barnehager, og organisasjoner. De som blir med på denne ordningen får et skilt som viser at det er dere som er "vaktmester" for stranda.

Ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 - post@perletur.no hvis det er behov for mer informasjon. Eller bruk påmeldingsskjemaet. Vi tar kontakt med alle som viser interessen.


Strandrydding Finnmark 2022
Påmelding fra: