Vårt arbeid

Barnehager

Mer og bedre utetid i barnehager i Finnmark (Opplegg for barnehager er nederst på siden)

Her lages det pizza på bål. En av våre aktiviteter hvor vi har besøkt barnehagene.

Finnmark Friluftsråd og barnehagene i nettverket skal samarbeide for å heve kvaliteten på utetiden ved å fokusere på følgende arbeidsområder:

-Legge til rette for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i variert terreng

-Stimulere til aktiviteter som skaper samhold og fellesskap utendørs

-Gi natur-, kultur-, og nærmiljøopplevelser – lære om virkeligheten i virkeligheten

-Stimulere nysgjerrighet og utforskertrang i naturen

-Gi barna gode opplevelser og erfaringer i friluft

-Lage og spise sunn mat ute

Vi har 4 nettverk i Finnmark:
Alta
Hammerfest
Sør - Varanger
Finnmark

Å være med i nettverket er gratis.

Det jobbes i forhold til disse tre hovedtema:

  • Kurs, kompetanse og erfaringsutveksling
  • Arrangement og aktiviteter
  • Utstyr og anlegg


Er din barnehage interessert i å bli med å et av våre nettverk? Send mail til karina@perletur.no for mer informasjon.

I slutten av mai gjennomførte vi spikkekurs i Alta

Denne gangen var det barn og ansatte fra Holmen og IMI som deltok på krus i spikking med Eivind Falk sammen med Finnmark Friluftsråd. En kjekk og lærerik dag!

Har du lyst på spikkekurs til neste år i din kommune? Send mail til karina@perletur.no

I mars gjennomførte vi snøformingskurs i Sør - Varanger

Artig og lærerikt. Slik kan dagen oppsummeres. Det var ansatte i barnehager i Sør-Varanger som denne gang deltok på kurs i snøforming sammen med Finnmark Friluftsråd.

Småfota på tur

Har din barnehage behov for påfyll av noe av utstyret til Småfota på tur? Send mail til karina@perletur.no
Last ned Notat-om-småfota-pakken

Samarbeidsavtale

Last ned Samarbeidsavtale-barnehager-Finnmark-2023
Opplegg for barnehager