Vårt arbeid

Barnehager

Mer og bedre utetid i barnehager i Finnmark

Her lages det pizza på bål. En av våre aktiviteter hvor vi har besøkt barnehagene.

Finnmark Friluftsråd og barnehagene i nettverket skal samarbeide for å heve kvaliteten på utetiden ved å fokusere på følgende arbeidsområder:

-Legge til rette for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i variert terreng

-Stimulere til aktiviteter som skaper samhold og fellesskap utendørs

-Gi natur-, kultur-, og nærmiljøopplevelser – lære om virkeligheten i virkeligheten

-Stimulere nysgjerrighet og utforskertrang i naturen

-Gi barna gode opplevelser og erfaringer i friluft

-Lage og spise sunn mat ute

Vi har 4 nettverk i Finnmark:
Alta
Hammerfest
Sør - Varanger
Finnmark

Å være med i nettverket er gratis.

Det jobbes i forhold til disse tre hovedtema:

  • Kurs, kompetanse og erfaringsutveksling
  • Arrangement og aktiviteter
  • Utstyr og anlegg


Er din barnehage interessert i å bli med å et av våre nettverk? Send mail til karina@perletur.no for mer informasjon.

I slutten av mai gjennomførte vi spikkekurs i Alta

Denne gangen var det barn og ansatte fra Holmen og IMI som deltok på krus i spikking med Eivind Falk sammen med Finnmark Friluftsråd. En kjekk og lærerik dag!

Har du lyst på spikkekurs til neste år i din kommune? Send mail til karina@perletur.no

I mars gjennomførte vi snøformingskurs i Sør - Varanger

Artig og lærerikt. Slik kan dagen oppsummeres. Det var ansatte i barnehager i Sør-Varanger som denne gang deltok på kurs i snøforming sammen med Finnmark Friluftsråd.

Har du lyst på snøformingskurs til neste år i din kommune? Send mail til karina@perletur.no

Neste aktivitet i nettverket er Webinar med Jostein Rønning Sanderud: Lek og utforsking i natur

Dato kommer

Innhold:

Lek ute har historisk sett vært en viktig del av nordisk barnehagepedagogikk og blir fortsatt vektlagt i Rammeplanen. Samtidig bidrar sentrale diskurser, som for eksempel “risikolek”, “fysisk aktiv lek” og forventninger om mer målstyrt læring i barnehagefeltet til hvilke verdier pedagoger, politikere og foreldre gir “selvstyrt lek”. Sett sammen kan diskursene bidra til å ta tid fra barns selvstyrte lek i naturmiljø på grunn av forventninger om å “sikre” barns helse og læring.

I dette webinaret skal vi diskutere barns utforsking av omgivelsene og seg selv mens de leker på egenhånd i natur. Videre vil vi se på noen didaktiske prinsipp som kan fremme selvstyrt lek og utforsking.

Jostein Rønning Sanderud er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og underviser blant annet på Barnehagelærerutdanningen og Studieprogrammet Bachelor i friluftsliv.

Send mail til karina@perletur.no om du ønsker å delta.

Årshjul

Årshjul for 2023/2024 kommer.

(Det vil være lokale variasjoner)

Småfota på tur

Har din barnehage behov for påfyll av noe av utstyret til Småfota på tur? Send mail til karina@perletur.no
Last ned Notat-om-småfota-pakken

Samarbeidsavtale

Last ned Samarbeidsavtale-barnehager-Finnmark-2023