Vårt arbeid

Historie

3. februar i 2016 ble Finnmark Friluftsråd stiftet. Forarbeidet startet i Friluftslivets år 2015. Sparebank1 Nord-Norge skal ha litt av æren for at friluftsrådet kom i gang. De ønsket å bevilge kr 50 000 som friluftsrådene kunne bruke til å markere Friluftslivets år. Banken var positiv til at Finnmarks tilskudd kunne brukes til å avklare interessen for et friluftsråd også helt nord i landet. I forbindelse med Friluftslivets år arrangerte Finnmark Fylkeskommune og FeFo en konferanse i Alta, der etablering av friluftsråd i Finnmark sto på programmet. Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes Landsforbund og prosjektleder Hugo Tingvoll holdt innlegg.

Nord-Troms Friluftsråd var nettopp stiftet og i Sør-Troms ble de enige om å lage et felles friluftsråd med Ofoten, som allerede hadde sitt. Dermed var samtlige kommuner i Nord-Norge med i friluftsråd, med unntak av i Finnmark. Ganske kjapt gjorde samtlige 19 kommuner vedtak om å bli med i det interkommunale samarbeidet, der målet var å oppnå resultater innen friluftsliv og folkehelse som kommunene vanskelig kunne oppnå alene. Det ble vurdert om Finnmark skulle inndeles i flere friluftsråd, men konklusjonen ble at det totalt sett var flest fordeler med et felles for alle kommunene i Finnmark.

Hasvik og Vadsø valgte å melde seg ut av friluftsrådet ganske kjapt, men Vadsø ba om å få delta med et eget «Perletur-medlemskap». Nettopp Perletur ble kjapt den største og viktigste oppgaven for Finnmark Friluftsråd. Hugo Tingvoll som hadde oppgaven med å være prosjektleder for oppstarten, ble engasjert videre som daglig leder etter at friluftsrådet ble stiftet. Anton Dahl ble valgt som første styreleder av Finnmark Friluftsråd, et verv han har beholdt siden.