Vårt arbeid

Skoler

LÆRING I FRILUFT
Skolenettverket Læring i friluft ledes av friluftsrådet, skoler i Finnmark deltar. Nettverket skal inspirere medlemsskolene til økt bruk av klasserommet utenfor. Deltakelse i nettverket er gratis for skolene.

Hovedmålet med nettverket er å bistå skolene med veiledning og tips til hvordan de kan legge til rette for mer uteundervisning integrert i skolehverdagen. Å flytte undervisningen og arbeidet med fagene ut, kan føre til:

-Mer fysisk aktivitet
-Naturopplevelser og miljøbevissthet
-Bedre og mer virkelighetsnær læring
-Styrke sosiale bånd

Skolenettverket tilbyr først og fremst kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet integrert i fag, og kurs i friluftsaktiviteter (matlaging på bal, spikking, kart og kompass) etter behov.

Trenger du tips til samarbeidsøvelser? Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd har utarbeidet et hefte med tips. Ta kontakt slik at vi kan sende dere det antall dere trenger. Finnes også HER


Påmelding Læring i friluft
Hvilken skole er dere:
Hvis dere vil delta på Teams-møte om Læring i friluft, hvilke dato vil dere delta:
Undervisningsopplegg Film-snutt om Finnmark Friluftsråd og vårt arbeid med "Læring i friluft" Samarbeidsavtalen Arbeidsbok for Læring i Friluft