Vårt arbeid

Info om årets arbeid

Samarbeidsavtale

Styret velges på representantskapsmøtet (tidligere årsmøtet) og er ansvarlig for driften av Finnmark Friluftsråd. Vedlagt følger samarbeidsavtalen (endret navn fra vedtekter i samsvar ny Kommunelov).
Samarbeidsavtale

Aktuelle dokumenter

Vedlagt følger: 1. Arbeidsprogram 2024-2027 2. Årsrapport 2023. 3. Protokoll representantskapsmøte 4. mars 2024 4. Friluftsrådets forventninger til kommunene
Last ned Handlingsprogram-2024-2027_2024-03-04-131835_abqe Last ned Årsrapport-2023_2024-03-04-131846_hcol Last ned Protokoll-representantskapsmøte-2024_2024-03-04-131902_qxv Last ned Forventninger-til-kommunene_2024-03-06-091241_iwgj